tirsdag 8. juni 2021

Mika 3-5

  11 Høvdingene hennes dømmer for bestikkelser,
          prestene underviser for betaling,
          profetene spår for penger,
          og enda støtter de seg til Herren og sier:
          «Er ikke Herren midt iblant oss?
          Det hender ikke oss noe vondt.»

Dette skriver profeten Mika i det første av dagens kapitler. De er opptatt av seg selv og egen vinning, de er ikke ekte eller helhjertet i sitt forhold til Gud...

Men det neste kapitlet starter likevel med overskriften "Fredsriket"

I de siste dager skal det skje
          at Herrens tempelberg skal stå urokkelig
          som det høyeste av fjellene
          og rage over høydene.
          Dit skal folkeslag strømme.
          
   
  2 Mange folk skal dra av sted og si:
          «Kom, la oss gå opp til Herrens fjell,
          til Jakobs Guds hus,
          så han kan lære oss sine veier
          og vi kan ferdes på hans stier.
          For lov skal gå ut fra Sion,
           Herrens ord fra Jerusalem.»

Så godt at vi, hver enkelt, kan søke Gud! På tross av alle falske og halvhjertede prester og profeter på Mika sin tid, så stod Mika selv Guds hjerte nær. Jeg er takknemlig for alle gode ledere vi har i dag! Måtte Gud reise opp enda flere! Men best av alt er at vi har JESUS, en åpen dør til Guds rike.

Dagens andre kapittel har også en profeti som jeg kjenner igjen, uten å kunne forklare. Jeg velger likevel å dele;

 10 Skrik ut i rier som en fødende kvinne,
          datter Sion!
          For nå må du forlate byen
          og bo ute på marken.
          Du skal komme til Babel,
          men der blir du berget.
          Der vil Herren løse deg ut
          av dine fienders hånd.
          
   
 11 Men nå har mange folkeslag samlet seg mot deg.
          De sier: «La Sion vanhelliges
          for våre øyne.»
          
   
 12 Men de kjenner ikke Herrens tanker
          og forstår ikke hans plan:
          å samle dem som kornaks til tresking.

Motstanden mot Israel skal øke (og det merker vi jo) Men som kristne vil vi ikke glemme hvor frelsen kommer fra, og at Israel er Guds utvalgte folk. Av nåde er også vi regnet med. Hørte for noen dager siden at vi var Guds hemmelighet :-) Han hadde alle nasjoner i sitt hjerte, ikke bare Israel. Rom 16 skriver;

 25 Lovet være Gud, han som har makt til å styrke dere med mitt evangelium, budskapet om Jesus Kristus, ut fra åpenbaringen av det mysterium som har vært skjult fra evige tider, 26 men som nå er kommet for dagen. Gjennom profetiske skrifter og etter den evige Guds befaling er dette mysteriet blitt kunngjort for alle folkeslag for å lede dem til lydig tro. 27 Ham, den eneste vise Gud, være ære ved Jesus Kristus i evighet! Amen.

Det siste av dagens kapitler åpner også med en profeti - og denne tror jeg handler om Jesu fødsel. Både pga Betlehem, og at han var fra eldgammel tid :-)

Du, Betlehem, Efrata,
          minst blant slektene i Juda!
          Fra deg lar jeg en hersker over Israel komme.
          Hans opphav er fra gammel tid,
          fra eldgamle dager.

I dag vil jeg lovsynge og takke JESUS, min frelser og Gud.
Jeg ber for Israel! Og jeg vil fortsette å be om at Du, høstens Herre, må sende ut arbeidere. Herre, vis meg hvordan jeg kan bli en bedre arbeider for ditt rike!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar