onsdag 2. juni 2021

Mika 1 og 2

 Mika starter profetien med dom, og vi merker sorgen i Ordene.  Dommen hadde sine grunner....Men når jeg nevner grunner... min dom hadde også en grunn, men tenkt at Jesus tok den på seg!


5 Alt dette skjer fordi Jakob er falt fra,
        fordi Israel har syndet.
        Hva er da Jakobs frafall?
        Er det ikke Samaria?
        Og hva er Judas synd?
        Er det ikke Jerusalem?
   
  6 Men jeg skal gjøre Samaria til en steinrøys
        og byens mark til vingårdsjord.
        Jeg velter steinene ned i dalen
        og legger byens grunnvoller bare.
   
  7 Alle gudebildene der skal knuses....Takk Jesus, at vi kan komme til deg med alt vi strever med, og alt som ble feil. Vi kan finne tilgivelse, hvile og frihet i Deg. Herre, i dag ber jeg for alle som er bundet, som sitter fast i ting de strever med. Herre, Du KAN det de ikke klarer. Herre, jeg ber for dem! Takk for at vi hele tiden får være dine barn - både når vi strever, og når du har satt oss fri! Barn av Deg - jeg er såååå takknemlig! 

I det neste kapitlet ser vi mer av denne dommen, men i slutten av kapitlet ser vi hva Guds hjerte lengter etter. 

 12 Jeg vil samle deg, Jakob, hele deg.
          Jeg vil sanke sammen Israels rest,
          føre dem sammen som sauer i en kve,
          som en bøling på beite,
          en ståkende flokk av mennesker. 
          
   
 13 Han som bryter gjennom, går foran dem.
          De bryter gjennom og drar ut av porten.
          Kongen deres går foran dem,
           Herren selv er i spissen for dem.


Dette er den Gud jeg tror på! Men jeg har også forstått, gjennom alle Ordene jeg har lest gjennom denne planen, at Gud er mer enn dette. Mye mer, med mange sider. Gud er stor, mektig, hellig, kjærlig, nådig, omsorgsfull, i blant skemmende - men fremfor alt ER HAN (og for meg betyr det ALT) Jeg takker deg Gud, for alt du viser meg, for at jeg kan bli mer og mer kjent med deg. Ennå kjenner jeg bare en liten del av hvem Du er. Men Du Herre, kjenner hele meg :-D

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar