torsdag 3. juni 2021

ApGj 12

 På den tiden la kong Herodes hånd på noen i menigheten og fór hardt fram mot dem.  2 Jakob, bror til Johannes, ble henrettet med sverd.  3 Da Herodes merket at jødene likte dette, gikk han videre og fikk grepet Peter også. Det var i de usyrede brøds høytid.

Så glad i oppmerksomhet og berømmelse var han, at selv det å gjøre stygge ting var greit... Noen gjør hva som helst for å bli æret av andre. Trist å lese! Men slutten av kapitlet viser at Herodes måtte betale en høy pris for sitt hig etter ære...

Midt i denne motgangen, var det også noe godt å lese; menigheten stod sammen og ba for Peter. 

 5 Peter ble da sittende i fengselet, og imens ba menigheten inderlig til Gud for ham.

Det er ikke alltid vi ser resultater av våre bønner, men jeg tror det skjer mye i den åndelige verden som vi ikke ser eller er klar over. Menigheten visste at Gud hører bønner, men der og da kunne de ikke se hvilket mektig under som pågikk. Peter fikk englebesøk i fengslet, som befridde ham fra lenker og stengte dører. Når ;Peter omsider kom tilbake til menigheten og banket på døra, var de så overrasket at de ikke helt greide å tro det med en gang.

«Du er fra sans og samling!» sa de til henne. Men da hun holdt på sitt, sa de: «Det må være engelen hans.» 16 Imens fortsatte Peter å banke. Da de åpnet og så ham, ble de ute av seg av undring. 

Det er fantastisk hva bønn kan utrette! Herre, takk for denne døren inn til ditt hjerte :-D Takk at du hører bønn, og kan sette ting i verk for dine barn. I dag ber jeg først og fremst for vår lokale menighet. Men også for den globale - for din menighet er ikke bare en liten forsamling her og der; den går på tvers av både kirkesamfunn og landegrenser. Din menighet er stor. Og den vokser stadig. Derfor vil jeg også passe på å be om at Du Herre, sender ut flere arbeidere. Hjelp meg Herre, så jeg ser og forstår hvordan jeg kan bli en bedre arbeider. Takk at Du utruster meg med det jeg trenger!

Det var en som gjorde meg oppmerksom på denne oppfordringen som Jesus kom med i Matt 9;38. Jesus sa at høsten var stor (det er mange som vil bli frelst!) men arbeiderne få (det er de som arbeider med å høste dem inn som er problemet) Så bli med å be om arbeidere!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar