mandag 28. juni 2021

ApGj 15

 I dagens kapittel kommer det opp en heftig teologisk debatt.... Ja, det hendte også i den første menigheten. Måten de løste det på lærer oss noe viktig;

 13 Da de var ferdige med å tale, grep Jakob ordet og sa: «Brødre, hør på meg! 14 Simeon har forklart hvordan Gud for lenge siden sørget for å vinne seg et folk av hedninger for sitt navn. 15 Og dette stemmer med profetenes ord, slik det står skrevet:
   
 16  Deretter vil jeg komme tilbake
           og gjenreise Davids falne hytte.
           Det som er revet ned, skal jeg bygge opp,
           jeg reiser det på ny,
   
 17  for at resten av menneskene skal søke Herren,
           alle folkeslag som navnet mitt er nevnt over.
           Så sier Herren, han som gjør dette
   
 18  kjent fra evighet av.

De sjekket det med Ordet! En annen like viktig ting de gjorde;

 28 Den hellige ånd og vi har besluttet ... 

Herre, i dag vil jeg takke for Ordet, og for Den Hellige Ånd som åpenbarer og hjelper oss å forstå ditt Ord. Takk for Den Hellige Ånd som veileder oss! Måtte jeg alltid være åpen for hva Du har å si meg!

Helt til slutt i kapitlet oppstår det nok en heftig diskusjon, og det hele ender med at Paulus og Barnabas skiller lag en stund. Det er vondt at slike ting skjer, samtidig som det gir trøst til oss i dag. Det hender vi søsken krangler... enda vi ønsker å la oss veilede av Den Hellige Ånd. Tenker på de trøstefulle ordene fra 2.Tim 2 "Er vi troløse, så forblir Han trofast" 

Takk Herre, at vi igjen og igjen kan legge våre liv i dine hender. Fortsett å veilede oss slik Du vil!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar