søndag 27. juni 2021

Åp 19

 Deretter hørte jeg noe som lignet et mektig kor fra en stor skare i himmelen. De sang:

          Halleluja!
          Seieren, æren og makten tilhører vår Gud

Slik åpner dagens kapittel, og lovsangen fortsetter;

5 Og fra tronen lød det en røst:
          «Pris vår Gud, alle hans tjenere,
          dere som frykter ham, både små og store!»
 6 Da var det som jeg hørte lyden av en stor skare, et brus av veldige vannmasser og et drønn av mektige tordenbrak. De ropte:
          «Halleluja!
          For Herren vår Gud, Den allmektige,
          er blitt konge!
          
   
  7 La oss glede oss og juble og gi ham æren!
          For tiden for Lammets bryllup er kommet.
          Hans brud har gjort seg i stand,
          
   
  8 og hun har fått en drakt av skinnende rent lin.»
Linet er de helliges rettferdige gjerninger.
   
  9 Og engelen sier til meg: «Skriv: Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsmåltid.» Og han la til: «Dette er Guds sanne ord.» 

Jeg la merke til v.8  "Linet er de helliges rettferdige gjerninger"
Betyr det at vi vever vår egen drakt med gjerningene vi gjør? At våre gjerninger er viktige? 

Ja, jeg tror at våre gjerninger er viktige. De forteller hvem vi er I KRISTUS. Men jeg la også merke til en viktig detalj her som jeg tror er av betydning; "Hun har FÅTT en drakt av skinnende rent lin" Det er HAN som er min rettferdighet, og I HAM gjør jeg de rettferdige gjerningene.
Dagens vers viser også til Jes 61;10 som sier;
 10 Jeg gleder meg i Herren,
          min sjel jubler over min Gud.
          For han har kledd meg i frelsens klær
          og svøpt meg i rettferdighets kappe
          lik en brudgom som setter på seg prestelig turban,
          lik en brud som pynter seg med smykker.

Slutten av kapitlet beskriver en kamp mot det onde i endetiden. Det er ikke så lett å forstå... men jeg stoler på Ham som har kontroll :-D

 13 Han er kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord.
 16 Og han har et navn skrevet på kappen og ved hoften: Kongenes konge og herrenes herre.

Herre, takk for ditt Ord - og for at DU ER ORDET! Jeg er så glad for at jeg har mulighet til å lese det, og for at jeg får kjenne LIVET i det! Takk at du åpenbarer for meg det jeg trenger å vite "til sin tid"


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar