torsdag 10. juni 2021

ApGj 13

I dagens kapittel er det en mann som lengter etter å høre Guds Ord. Men en i staben hans gjør alt for å ta dette fra ham. Da står det at Paulus ble fylt av Ånden og med kraft sier han klart i fra. Det blir redningen for den søkende mannen.

 7 Han holdt til hos guvernøren Sergius Paulus, som var en forstandig mann. Han ba Barnabas og Saulus til seg fordi han ønsket å høre Guds ord.  8 Men Elymas – trollmannen, som navnet hans betyr – motarbeidet dem og forsøkte å få guvernøren bort fra troen.  9 Da ble Saulus, som også het Paulus, fylt av Den hellige ånd. Han så trollmannen rett inn i øynene 10 og sa: «Du djevelens sønn, full av all slags svik og ondskap, en fiende av alt som er rett, skal du aldri holde opp med å gjøre Herrens rette veier krokete? 11 Se, nå legger Herren sin hånd på deg: Du skal være blind en tid og ikke se solen.» Straks falt det skodde og mørke over ham, og han famlet omkring og lette etter noen som kunne leie ham. 12 Da guvernøren så det som skjedde, ble han helt overveldet av Herrens lære og kom til tro.

Skal si han hadde myndighet og mot?! Lurer på hva som hendte med trollmannen da han fikk igjen sitt syn? Det står det ikke noe om. Det står bare at den lengtende og søkende Segius kom til tro. Gud så hans hjerte, og kom ham i møte.

Paulus underviser videre, og mange er søkende - men det er også en del motstandere;

 Neste sabbat strømmet nesten hele byen til for å høre Herrens ord. 45 Da jødene så folkemengden, ble de brennende harme, og med hånlige ord motsa de det Paulus forkynte. 46 Paulus og Barnabas sa da rett ut: «Det var nødvendig å forkynne Guds ord til dere først. Men siden dere avviser det og selv ikke finner dere verdige til det evige livet, så går vi nå til hedningene. 47 For dette er Herrens befaling til oss:
           Jeg har satt deg til et lys for folkeslag,
           for at du skal bringe frelse helt til jordens ende.»

Halleluja for at frelsen også var for oss hedninger :-) Og takk for at det var mange jøder som også kom til tro. Herre, også i dag ber vi om at du skal sende ut arbeidere - både blant jøder og blant hedninger. For høsten er stor. Herre, du som kan bytte ut steinhjerte med kjøtthjerte, du som kan forme både hender og føtter. Jeg ønsker å være en av dine arbeidere! Så forme meg Du Herre, og bruk meg!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar