lørdag 1. mai 2021

Salme 108 - 109

 2 Mitt hjerte er rolig, Gud,
jeg vil synge og spille av hele min sjel.
 3 Våkn opp, harpe og lyre!
Jeg vil vekke morgenrøden.
4 Herre, jeg vil prise deg blant folkene,
 lovsynge deg blant folkeslag.
 5 For høyere enn himmelen er din miskunn,
din troskap når til skyene.
6 Vis deg høy over himmelen, Gud,
vis din herlighet over hele jorden!

Nydelig morgensang :-) så godt å starte dagen slik!

Den neste salmen er formet som en bønn, og jeg forstår ut fra det jeg leser at David har en tøff periode. 

Jeg lovsynger deg, Gud, vær ikke taus!
          
 2 For lovløse og svikefulle åpner sin munn mot meg.
          De taler til meg med løgn på tungen,
          
 3 omringer meg med hatefulle ord
          og strider mot meg uten grunn.

Men så ber han en bønn jeg ikke hadde turt å be selv... Men om jeg er ærlig (og det var jo nettopp det David var) så er følelsene han beskriver helt menneskelig i den situasjonen han var.

V.2-5 beskriver motstanden David opplever

v.6-15 ber David om flere onde ønsker mot fienden....

v.16-18 beskriver hva den onde fienden hadde gjort

David gjør mer enn å be forbannelse over fienden. Han søker Herren sin Gud om hjelp, og det gjør han i både ord og handling;

    22 For jeg er hjelpeløs og fattig,
          mitt hjerte er såret.
 

    24 Knærne svikter fordi jeg faster,
          jeg blir mager, det er ikke fett på kroppen.

   
 26 Hjelp meg, Herre, min Gud,
          frels meg i din miskunn

Og som alltid, uansett situasjon, lovsynger han Herrens sin Gud

30 Jeg vil prise Herren med høy røst,
          midt i skaren vil jeg lovsynge ham.
   
 31 For han står ved den fattiges høyre side
          og hjelper ham mot dem som dømmer.

Måtte jeg alltid gjøre det samme Herre, lovsynge Deg av hjerte, uansett hvilken situasjon jeg måtte være i, eller hvilke følelser som måtte regjere akkurat da.. Du er Gud hele tiden. Underfull Rådgiver, veldig Gud, evig Fader og Fredsfyrste.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar