lørdag 1. mai 2021

Amos 6 og 7

 Domsordene fortsetter gjennom profeten Amos, for de dårlige valgene Israel har gjort. De har vendt seg bort fra Herren og glemt at det er Han som har gitt dem styrke og kraft - ikke de selv..

 13 Dere gleder dere over Lo-Dabar og sier:
          «Sannelig, med vår egen kraft tok vi Karnajim.»
   
 14 Se, nå reiser jeg et folk
          mot deg, Israels hus,
          sier Herren, hærskarenes Gud.

De fikk erfare hvilken styrke de manglet uten Ham..

I det neste kapitlet fortsetter dommen, men her ser det ut til at profeten går i forbønn for Israel, og Gud bønnhører ham;

Dette viste Herren Gud meg:
          Se, han skapte gresshopper
          da gresset begynte å vokse etter slåtten.
          Se, det var etterveksten etter kongens slåttonn.
          
   
  2 Da de hadde fortært alt gresset i landet,
          sa jeg: «Tilgi, Herre Gud!
          Hvordan kan Jakob bli stående,
          han som er så liten?»
          
   
  3 Da angret Herren på dette.
          «Det skal ikke skje», sa Herren.

Tre ulike syn om dom får han, og han ber sammen bønn og får svar.

Men Israel ser ikke ut til å vende om, de vil ikke høre profetordene;

10 Amasja, presten i Betel, sendte bud til Jeroboam, Israels konge: Amos har fått i stand en sammensvergelse mot deg midt i Israels hus. Landet kan ikke tåle alle ordene hans. 11 For Amos sier:
          «Jeroboam skal dø for sverd
          og Israel drives i eksil,
          bort fra sitt land.»
12 Siden sa Amasja til Amos:
          Du seer, gå din vei, kom deg av sted til Juda!
          Der kan du spise ditt brød,
          der kan du profetere.

De får til slutt sin dom..

Enda en gang leser vi om dine dommer Gud.. men vi leser også om at du ønsker å frelse! Det er hva du vil aller mest, at menneskene skal velge deg. Noe annet vi også lærer gjennom dagens tekst er at vi kan BE! 
Herre, jeg ber for min familie, for mitt hjemsted, for min menighet. Jeg ber for barnehagen vår. Jeg ber for landet vårt, og for vår regjering. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar