søndag 2. mai 2021

Åp 12-14

 Beskrivelsene er mange og sterke i denne boken, og det er mye jeg ikke forstår. Men versene fra kap 12 viser i alle fall at hele himmelen kjemper for oss :-)

 7 Da brøt det ut en krig i himmelen: Mikael og englene hans gikk til krig mot dragen. Dragen kjempet sammen med englene sine,  8 men de ble overvunnet, og det fantes ikke lenger plass for dem i himmelen.  9 Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles djevelen og Satan, og som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og englene hans ble kastet ned sammen med ham. 10 Og jeg hørte en høy røst i himmelen som sa:
          «Nå er seieren og makten og riket fra vår Gud kommet,
          nå har hans Salvede herredømmet.
          For anklageren er styrtet,
          han som dag og natt anklaget våre søsken
          for vår Guds ansikt.

          
   
 11 De har seiret over ham ved Lammets blod
          og ved det ordet de vitnet,
          og de hadde ikke livet så kjært at de ikke ville gå i døden.

Ja, himmelens hær kjemper for oss, og gir oss den styrken vi trenger. For også vi har vår del å gjøre.. 

Minner om ordene til Paulus i Ef.6

 Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! 11 Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. 12 For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.

Det neste kapitlet forteller også om en kamp mot de hellige, og oppfordringen er klar;

Her gjelder det at de hellige har utholdenhet og tro. 

Jeg vet ikke hva som kommer, men jeg takker for at jeg ikke behøver å kjempe alene, og jeg ber om styrket tro og utholdenhet. 

Kap 13 snakker også om det velkjente temaet om dyrets merke på hånd og panne, og tallet 666. Det har vært gjort mange tolkninger av dette, men selv forstår jeg det ikke. Jeg stoler på at Gud vil vise meg det når jeg trenger det. Det har i alle fall ingen hensikt å gruble seg fram til noe jeg tror det kanskje kan være... Jeg tror på JESUS, og det vil jeg holde fast ved.

Kap 14 sier bl.a

6 Og jeg så enda en engel, som fløy høyt oppe under himmelhvelvet. Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk.  7 Han ropte med høy røst: «Frykt Gud og gi ham æren! For nå er timen kommet da han skal holde dom. Tilbe ham som skapte himmelen og jorden, hav og kilder!»

Også kap 14 minner om at vi må være utholdende i troen, for det blir en kamp..

 12 Her må de hellige ha utholdenhet, de som holder seg til Guds bud og troen på Jesus.
   
 13 Fra himmelen hørte jeg nå en røst som sa: «Skriv: Salige er de døde som fra nå av dør i Herren.» «Ja», svarer Ånden, «de skal få hvile fra sitt strev, for deres gjerninger følger med dem.»

Herre, det er ganske mye av disse ordene jeg ikke forstår, men jeg har tro på at de blir i meg og åpenbarer seg når jeg trenger det. Det er i alle fall min bønn. Takk at vi som tror på deg, ikke kjemper alene! DU er med oss. 

Når disiplene gikk sammen med Jesus, visste Jesus også at deres kamp ville bli hard. Han snakket med dem om det i bl.a. Luk 21

12Men før alt dette skjer, skal de legge hånd på dere og forfølge dere, overgi dere til domstolen i synagogene og kaste dere i fengsel; dere skal føres fram for konger og landshøvdinger for mitt navns skyld. Matt 24,9+ 13Da skal dere få vitne for dem. 14Husk på at dere ikke behøver å tenke ut på forhånd hvordan dere skal forsvare dere. 12,11 15For jeg vil gi dere ord og visdom som ingen av deres motstandere skal kunne motstå eller motsi. Apg 6,10 16Men dere skal bli angitt av foreldre og søsken, av slektninger og venner, og noen av dere skal bli drept. Matt 10,21f 17Og dere skal hates av alle for mitt navns skyld; 18men dere skal ikke miste et hår på hodet. 

12,7; Apg 27,3419Holder dere ut, skal dere nå fram til livet.

Takket være deres tro og utholdenhet, har også vi fått del i troen på Jesus. I Luk 21 sier Jesus også;

Vær på vakt og la ikke hjertet bli sløvet av rangel og drikk og dagliglivets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere 35 som en snare. For den dagen skal komme over alle som bor over hele jorden. 36 Våk hver tid og stund og be om å få kraft til å komme velberget fra alt det som skal hende, og bli stående for Menneskesønnen.»

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar