torsdag 29. april 2021

Amos 5

 Dagens kapittel profeterer dom over Israel for de valg de hadde tatt. Samtidig med dommen kommer også veiledning;

 4 For så sier Herren til Israels hus:
          Søk meg, så skal dere leve!

 14 Søk det gode og ikke det onde,
          så dere får leve!
          Da skal Herren, hærskarenes Gud,
          være med dere, slik dere sier.
          
   
 15 Hat det onde og elsk det gode,
          håndhev retten i porten!
          Så vil kanskje Herren, hærskarenes Gud,
          være nådig mot resten av Josef.

Jeg nevnte i går hvordan jeg i det siste har hatt mine bekymrede tanker om hvem Gud er - midt mellom velsignelser og forbannelser, midt mellom frelse og dom. Dagens kapittel minner igjen om at Guds intensjon i alle fall er godhet. Og Jesus sier også at summen av alle bud og regler er dette; Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og din neste som deg selv" Altså KJÆRLIGHET

Vi vil så gjerne, men trår ofte feil. Herre, takk for din nåde og hjelp! Du som gjenoppretter og på ny gjør mine steg faste :-)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar