søndag 29. april 2018

Ap.gj.7

Dagens kapittel er både trist og spennende. Trist fordi en så fantastisk mann som Stefanus (les gjerne fra forrige kapittel), lider martyrdøden. Men spennende når jeg oppdager hvem som står bak denne hendelsen... 

Stefanus står frimodig fram, også denne gangen virkelig fylt av Den Hellige Ånd. Han starter med å legge ut fra skriftene om Guds kall gjennom både Abraham, Josef, Moses, David, Salomo og profetene. I sin iver trosser han folkets reaksjoner og sier frimodig, høyt og tydelig hvem han tror på. 
Men ikke bare det. Han sier også rett ut hva disse skriftlærde også tror på... De tenner på alle plugga, og deres sinne virkelig syntes.

54 Da de hørte dette, ble de så forbitret at de skar tenner mot ham. 

Men Stefanus fortsetter like uanfektet;
 55 Men Stefanus var fylt av Den Hellige Ånd og rettet blikket mot himmelen, og der så han Guds herlighet og Jesus stå ved Guds høyre hånd. 56 Da sa han: «Jeg ser himmelen åpen og Menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd.» 

Da skjer det som er dypt tragisk - denne fantastiske mannen, fylt av visdom og Guds Ånd, han blir steinet til døde. Men selv midt under steiningen er Stefanus fylt av Guds nåde. Han vender blikket mot himmelen og tilgir de som steiner ham. Det er uforståelig, men så skjer det noe uventet

Vitnene (til steiningen) la klærne sine ved føttene til en ung mann som hette Saulus (v.58)

Det må ha vært et sjokk for de kristne, når de mistet en så fantastisk mann. Kanskje de ropte til Gud i sin fortvilelse også? Nå hadde Jesus forberedt dem på at forfølgelse ville komme - likevel må sorgen ha vært enorm. 

Men når jeg ser hvilken mann som står der (Saulus) da ser jeg hvordan Gud allerede har en plan. Saulus som senere møtte Jesus så sterkt, og ble til Paulus.

Det kan skje mye jeg ikke forstår. Ja, ting jeg kanskje aldri helt vil se og forstå også. Men én ting er sikkert. Jeg (og du) er i Guds hender, og han ser et større bilde enn det jeg ser.

Herre, i dag ber jeg for alle de som blir forfulgt for navnet ditt skyld. Alle Kristne som lider for sin tro. Måtte de finne det håp og den styrke som Stefanus hadde! Takk at du er nær dem, og leder dem helt hjem til Deg! Jeg ber for de som er rundt dem, og som lider med. Herre, du vet hva de trenger!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar