lørdag 24. februar 2018

Esra 5 og 6

I forrige kapittel av Esras bok ble arbeidet av tempelbyggingen stanset. Men i dagens kapittel oppmuntres de til å gjenoppta arbeidet. Og denne gangen kan ingen hindre dem.


Profeten Haggai og profeten Sakarja, sønn av Iddo, profeterte til judeerne i Juda og Jerusalem, i Israels Guds navn talte de til dem.  2 Da begynte Serubabel, sønn av Sjealtiel, og Josva, sønn av Josadak, å bygge Guds hus i Jerusalem, og Guds profeter var med og støttet dem. 
 5 Men Guds øye hvilte på de eldste blant judeerne. Ingen hindret dem i arbeidet, men man sendte en melding til Dareios og ventet på svarbrev om saken. 

Guds øyne hvilte på dem - Han sørget for at ingen hindret dem. Likevel måtte noen protestere og i alle fall prøve å hindre.... også sendte de det til Darios. Jeg syntes det var spennende, for jeg husker jo at denne kongen hadde en sterk opplevelse med Daniel (i løvehulen) - en opplevelse som endret kongens syn på Gud. Hadde han fortsatt dette synet? Jeg ble nødt til å sjekke neste kapittel :-D og jammen viste det seg at kongens tro holdt! Kong Dareios ga tempelbyggerne full støtte og vel så det. Han ga også påbud om at ingen måtte hindre dem.

Og jeg er ikke i tvil om at også dette var GUDS VERK :-D

Hvordan står det til med vår kirke? Er den mest bygd på gamle tradisjoner, eller er den bygd på et oppriktig ønske om å tjene Gud?

Heller ikke i dag vet jeg helt hvordan jeg skal ordlegge meg... Hvordan jeg skal be. Jeg tenkte et øyeblikk "jeg kan ikke be Gud bevare vår kirke - jeg trenger å be om hjelp til å bygge den, slik Han vil ha den" 
Hvordan er en kirke "etter Guds hjerte"? 

"Be derfor høstens Herre...." sa Jesus til disiplene (Luk.10;2) da han snakket om at arbeiderne var for få
Så Gud, i dag ber jeg virkelig om det, at du skal sende flere arbeidere som kan bygge ditt rike og være med å høste inn - barn av Gud.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar