lørdag 3. februar 2018

Esra 1

Et spennende kapittel i dag. Vi leser jo mye om Israel i det gamle testamentet. Vi vet at de har et helt spesielt kall, virkelig Guds hjerte. Frelsen kom også fra Israel. Men heldigvis - frelsen var for HELE verden :-) også av kjærlighet. Hele verden er jo Hans skaperverk. 

I dagens kapittel har Gud gitt et kall og et oppdrag til en konge utenfor Israel. Riktignok til velsignelse for hans hjertefolk :-D Likevel rører det meg hvordan Guds nærvær må ha vært rundt denne kongen.

 2 «Så sier Kyros, kongen i Persia: Herren, himmelens Gud, har gitt meg alle kongerikene på jorden. Han har pålagt meg å bygge et tempel for ham i Jerusalem i Judea.  3 Gud være med alle dere som tilhører hans folk! Dere kan dra opp til Jerusalem i Judea og bygge templet for Herren, Israels Gud. Det er han som er Gud i Jerusalem.  4 Alle som er igjen av hans folk, hvor de så holder til, skal få hjelp av befolkningen der de bor. De skal få sølv og gull, gods og buskap og dessuten frivillige gaver til Guds hus i Jerusalem.»

Det var ikke bare kongen som kjente seg kalt av Gud. Befolkningen i dette fremmede landet måtte også kjent Guds nærvær, for de ga frivillig til dette formålet, å bygge Guds tempel i Jerusalem.

6 Alle grannene hjalp dem med sølv og gull, gods, buskap og verdifulle ting, foruten alle de frivillige gavene.

Gud er i ferd med å sette sitt folk fri fra fangenskapet i Babylon. Og for en måte å gjøre det på!!

I dag vil jeg gjerne be for bønnebarna våre. Jeg vet at Gud kan kalle på folk "utenfor Israel" (for å bruke det som bilde :-) Jeg kom til å tenke på Natanael også. Jesus så ham før han ble en disippel, før Natanael selv så Jesus. Bibelen forteller også hvordan han søker og leter etter det som er fortapt. Herre, takk for at du elsker ditt folk. Og enda mer, takk for at du elsker og søker det som er fortapt. Herre, vi løfter bønnebarna opp til deg og ber om at de skal høre ditt kall, ta imot ditt kall og smake og kjenne at du er god!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar