torsdag 15. februar 2018

Amos 9

 Overskriften på dagens kapittel er "Ingen skal slippe Guds straff" Det treffer som harde ord, selv om jeg vet at det er en konsekvens etter de valg som ble tatt.... 

5 Herren, Allhærs Gud,
        rører jorden så den skjelver,
        og alle som bor der, sørger,
        ja, hele jorden stiger som Nilen
        og synker som elven i Egypt.
   
  6 Han som har bygd sin høysal i himmelen
        og reist sin hvelving over jorden,
        han som kaller på vannet i havet
        og øser det ut over jorden
        – Herren er hans navn.
 


Denne siden ved Gud som er litt vanskelig å kjenne på. Jeg tenkte til og med på ordene Jesus sa i bergprekenen sin, om drap og sinne.... (Matt.5;21-22) Som om dette vitner mot hverandre?
Men så leste jeg videre og forstår at dette sinne som beskrives her i Amos, er noe helt annet enn det egoistiske og menneskelige sinnet som Jesus beskrev. 
Guds sinne er blandet med sorg og lengsel. Resten av kapitlet beskriver dette;

11 Den dagen reiser jeg opp igjen
        Davids falne hytte.
        Jeg murer igjen dens revner
        og reiser det som ligger i grus;
        jeg bygger den som i gamle dager.

15 Jeg planter dem atter i egen jord,
        de skal ikke mer rykkes opp av sitt land,
        som jeg har gitt dem, sier Herren din Gud.


Kjære Gud - jeg ønsker å bli mer kjent med Deg - den Du er. Takk at du hjelper meg å forstå. Takk for Jesus som ikke bare kom for vår frelse, men også for å åpenbare DEG. Vise oss hvem GUD ER.
Jeg ber for dagen i dag. Måtte jeg få både smake og smitte mer av Deg!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar