onsdag 31. januar 2018

Salme 108

2 Gud, mitt hjerte er rolig,
        jeg vil spille og synge av hele mitt hjerte.


Slik starter dagens salme, som egentlig er en bønn om hjelp. Da jeg så det, ble jeg ekstra rørt over starten. David kjente fullstendig ro, og hadde tillit til Gud - og det til tross for motgang de hadde hatt (sjekk v.12)

Salmen fortsetter;
 3 Harpe og lyre, våkn opp!
        Jeg vil vekke morgenrøden.
   
  4 Jeg vil prise deg blant folkene, Herre,
        lovsynge deg blant folkeslag.
   
  5 Stor er din miskunn, til himmelen når den,
        til skyene rekker din trofasthet.
   
  6 Vis deg høy over himmelen, Gud,
        vis din herlighet over hele jorden!


og så kommer bønnen om hjelp. Jeg kjente hvordan jeg selv fant ro i disse ordene. Og lengsel etter mer lovsang i hjertet. Lengsel etter mer av Gud. 

Salmen avslutter med

 13 Hjelp oss nå mot fienden!
        Her duger ikke menneskers hjelp.
   
 14 Med Guds hjelp skal vi gjøre storverk.
        Han vil tråkke våre fiender ned.


Herre, i dag vil jeg stadig kjenne på denne roen og tilliten til deg. Fyll mitt hjerte med lovsang! Tenk, lovsang kan man ALLTID synge, i ALLE situasjoner. Det gjorde David. Lovsang med bønn eller takk, med glede eller fortvilelse. Syng av hjertet det du måtte trenge, og lovsyng Gud.


( Bara i dig / Smaka och se )
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar