tirsdag 30. januar 2018

2.Krøn 36

Siste kapittel i krønikerboken i dag. Det starter med kongene Joakas og Jojakim (som var brødre) Det var nok ikke særlig makt de hadde, for det kommer frem at det egentlig var kongen i Egypt som bestemte.

Siste del har overskriften "Juda går under", og det var ingen tilfeldighet...

15 Herren, deres fedres Gud, sendte dem advarsler sent og tidlig gjennom sine sendebud; for han ville skåne sitt folk og sin bolig. 16 Men de spottet Guds sendebud, foraktet hans ord og holdt hans profeter for narr, inntil Herrens harme mot hans folk ble så stor at det ikke fantes boteråd mer.

Jeg tenkte "det var jo en utrolig trist slutt på en bok" - men så viste det seg at slutten ikke var slutten :-D

 22 I det første året Kyros var konge i Persia, ble han tilskyndet av Herren til å sende ut en kunngjøring, for at det ordet Herren hadde talt gjennom profeten Jeremia, skulle bli oppfylt. Kongen kunngjorde i hele sitt rike, både muntlig og skriftlig, dette budskapet: 23 «Så sier Kyros, kongen i Persia: Herren, himmelens Gud, har gitt meg alle kongerikene på jorden. Han har pålagt meg å bygge et tempel for ham i Jerusalem i Judea. Gud være med alle dere som tilhører hans folk! Nå kan dere dra tilbake.»

Gamle testamentets Gud er MER enn den sinte Gud. Han er en som elsker, som håper, som lengter, og som VIL det gode. Kjenner meg så takknemlig som får lære mer og mer om Gud gjennom det jeg leser, og det jeg opplever. Og ikke minst takknemlig for å få tilhøre Ham - være Guds barn. Tilhøre en Gud som elsker meg :-D

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar