lørdag 13. januar 2018

5.Mos 30

Siste del av dagens kapittel har overskriften "Valget mellom liv og død" - og det er vel hva Moses har forkynt gjennom hele den siste moseboken. Det har vært tøffe ord, til tider ganske harde. 

Jeg kom til å tenke på Jesus, når han i alvor snakket om valg. Guri malla, da kan du snakke om harde ord..... 

 8 Om hånden eller foten lokker deg til synd, så hogg den av og kast den fra deg! Det er bedre for deg å gå halt eller vanfør inn til livet, enn å ha begge hender eller begge føtter og kastes i den evige ild.  9 Og om øyet lokker deg til synd, så riv det ut og kast det fra deg! Det er bedre for deg å gå enøyd inn til livet enn å ha begge øyne og kastes i helvetes ild. (Matt.18) 

Om Jesus ønsket å sette det på spissen for å få dem til å våkne opp, så må han ha klart det med de ordene.... Jeg er sikker på at Jesus ikke ønsker at vil skal skade oss slik. Men at han mener alvor når han snakker om hva synden kan gjøre med våre liv - det tror jeg på. 

Også Moses ønsker å virkelig riste dem løs og virkelig formidle at det finnes bare EN VEI, og det er Guds vei. Han gjør alt for at de skal forstå, og velge rett.

Jeg finner trøst i at når valget er tatt, da er Gud nære. 

 9 Herren din Gud vil skjenke deg alt godt i overflod gjennom alt du gjør, gjennom frukten av ditt morsliv og frukten av din buskap og frukten av din åkerjord. For Herren vil igjen glede seg over deg til ditt beste, slik som han gledet seg over dine fedre, 10 så sant du lyder Herren din Guds røst og holder hans bud og forskrifter som er skrevet i denne lovboken, og så sant du vender om til Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel.
(Her vil jeg gjerne legge til; "Så sant du tar i mot Jesus Kristus som din Herre og frelser")
    11 Disse budene som jeg gir deg i dag, er verken ufattelige eller langt borte. 12 De er ikke i himmelen, så du må si: «Hvem vil fare opp til himmelen for oss og hente dem ned, så vi kan få høre dem og leve etter dem?» 13 De er heller ikke på den andre siden av havet, så du må si: «Hvem vil dra over havet for oss og hente dem, så vi kan høre dem og leve etter dem?» 14 Nei, ordet er deg helt nær, i din munn og i ditt hjerte, så du kan leve etter det.  (og dette siste verset sier jeg virkelig takk og amen til)Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar