fredag 8. desember 2017

Salme 99

Dagens salme er en lovsang til Gud. Det er en lovsang som rommer mye av det Gud har vist seg å være gjennom gamle testamentet. 

Han er konge, han er en de har stor respekt for, han er stor, han er en som tilgir, en som hører bønn, men også en som straffer (nå har Jesus tatt vår straff på seg)

Herren er konge, folkene bever;
        jorden skjelver for ham
        som troner over kjerubene.
   
  2 Stor er Herren på Sion,
        han er opphøyet over alle folk.
   
  3 De skal prise ditt navn,
        som er stort og vekker age.
        Hellig er Herren.


6 Moses og Aron var blant hans prester,
        Samuel blant dem som påkalte hans navn.
        De ropte til Herren, og han svarte;
   
  7 i en skystøtte talte han til dem.
        De holdt hans påbud og loven han gav dem.
   
  8 Herre, vår Gud, du gav dem svar.
        Du var for dem en Gud som tilgav,
        men også en Gud som straffet dem
        for det onde de gjorde.Gud er STOR. Han er mye mer enn jeg kan fatte og forstå. Likevel er han en som bryr seg om hvert enkelt menneske. En Gud som er sint og som straffer, er det en god gud? Om vi ser på hele bildet, hvordan Gud tok seg av dem og virkelig ønsket dem det beste, da er det ingen tvil om at han ER EN GOD GUD. Når vi leser fra Jesaja 53, en profeti om Jesus, da ser vi virkelig Guds kjærlighet til oss.

  4 Sannelig, våre sykdommer tok han på seg,
        og våre smerter bar han.
        Vi trodde han var blitt rammet,
        slått av Gud og plaget.
   
  5 Men han ble såret for våre overtredelser
        og knust for våre misgjerninger.
        Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred,
        ved hans sår har vi fått legedom.
   
  6 Vi fór alle vill som sauer,
        vi vendte oss hver sin vei.
        Men skylden som vi alle hadde,
        lot Herren ramme ham.


Herre, jeg forstår det ikke, men jeg hviler i troen på det du har gjort for meg. Jeg hviler i tillit til din kjærlighet og nåde, og jeg er så takknemlig for livet i deg!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar