mandag 9. januar 2017

2.Kong 16

 Akas var 20 år da han ble konge, og gjorde ikke det som var rett i Herrens øyne, forteller dagens kapittel. 

Akas gir inntrykk av å være en svak konge... Ikke bare ba han om hjelp fra Assyrerkongen i strid. Han var tydligvis redd for hva alle andre måtte mene, og lot seg lett rive med av hvordan andre hadde det. Til og med av det ille slaget.. Jeg siterer fra dagens kapittel;

Ja, han lot tilmed sin sønn gå gjennom ilden, en avskyelig skikk som han overtok etter de folkeslag Herren hadde drevet ut av landet for israelittene.  4 Han slaktet og brente offerdyr på haugene og høydene og under hvert frodig tre. 

10 Kong Akas drog til Damaskus for å møte assyrerkongen Tiglat-Pileser. Da han fikk se det alteret som var der, sendte han bud til presten Uria med bilde av alteret, en tegning som viste nøyaktig hvordan det var laget. 11 Og før kong Akas kom tilbake fra Damaskus, hadde presten Uria bygd alteret. Han laget det nøyaktig etter det bildet kong Akas hadde sendt fra Damaskus. 

18 Av hensyn til assyrerkongen fjernet han sabbatsgangen med tak over som de hadde bygd i Herrens hus, og likeså den ytre kongeinngangen.

Virker ikke akkurat som en viljesterk konge som kunne stå på egne bein nei...


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar