lørdag 19. mars 2016

Ord 6

Flere gode råd fra den vise kong Salomo i dette kapitlet også :)

Først om å holde det man lover
2 har du bundet deg ved ditt ord,
        og er du fanget ved det du har sagt,
   
  3 gjør da slik for å berge deg  (o.s.v.)

og om ikke å være lat
 6 Gå til mauren, du late,
        se på dens strev og bli vis!

eller snakke med falsk tunge...
12 En niding og ugjerningsmann er den
        som går omkring med falskhet på tungen,

også 6-7 ting som Gud ikke liker..
16 Seks er de ting som Herren hater,
        og sju de ting han har avsky for: 
(o.s.v.)

og til slutt hvor godt og viktig det er å følge Guds råd
  23 For budet er en lykt og læren et lys,
        refsing og tukt er en vei til livet.
   
 24 De skal bevare deg (Refleksjoner fra 2020 her)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar