fredag 18. mars 2016

2.Mos.37

(Bloggposten er fra 2020)

Dagens kapittel beskriver hvordan paktkisten, skuebrødbordet, lysestaken og røkelsesalteret ble laget. Alt belagt med gull. 

Kjeruber blir nevnt flere ganger, bl.a. her;

7. På endene av soningsstedet laget han to kjeruber av hamret gull, 8. en kjerub på den ene siden og en på den andre. Han gjorde dem slik at de gikk i ett med endene på soningsstedet. 9. Kjerubene holdt vingene utbredt og løftet, så de dekket og vernet soningsstedet med vingene. De var vendt mot hverandre, med ansiktet ned mot soningsstedet.

Jeg valgte å søke litt på hva dette var og syntes wikipedia hadde en spennende beskrivelse.

Sitat;
Kjeruber omtales i Bibelen som engler av høy rang som har spesielle oppgaver. Kjeruber nevnes 92 ganger i Bibelen, første gang i 1. Mosebok 3:24, der det fortelles at Gud plasserte kjeruber for å vokte inngangen til Edens hage, etter at Adam og Eva var blitt forvist ut av hagen.
Figurer som forestilte kjeruber, hørte med til utstyret i tabernaklet som jødene brukte i ødemarken. På lokket av Paktens Ark var det to kjeruber av gull, én i hver ende, vendt mot hverandre, og hadde ansiktene bøyd nedover, som om de bad. Hver kjerub hadde to vinger som var utbredt oppover og skjermet lokket. (2. Mos. 25:10–21; 37:7–9) På de indre teltdukene i tabernaklet og på forhenget som skilte Det hellige fra Det aller helligste, var det brodert bilder av kjeruber (2. Mos. 26:1,31; 36:8,35).
Kjerubene var ikke framstilt som groteske figurer, eller som små barn. Ifølge et samstemmig vitnesbyrd fra gamle jødiske overleveringer (Bibelen sier ikke noe om dette) hadde disse kjerubene manneskikkelse. Salomos tempel hadde to store kjeruber laget av oliventre og belagt med gull, stående i Det aller helligste. Hver av dem var 4,5 m høy.
Sitat slutt

Det er mye i den åndelige verden jeg ikke forstår... men visst er det spennende?! Jeg tenker på alle historiene vi møter gjennom bibelen av alle englebesøk og mektige undere. Jeg tenker på Jesus og løftet om Den Hellige Ånd. Og jeg tenker på oppfordringen Paulus gir i efeserbrevet om å kle oss i Guds kraft så vi kan være med å kjempe i denne åndelige verden. 

10. Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! 11. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep. 12. For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. 13. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 14. Stå da klar med sannheten som belte om livet og med rettferd som brynje, 15. og ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. 16. Grip framfor alt troens skjold; med det kan dere slokke alle den ondes brennende piler. 17. Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18. Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige,   

Jeg takker deg Herre, for at jeg kan få styrke fra Deg gjennom Den Hellige Ånd som Du har lovet. Takk for Ordet som minner om hva jeg trenger. Sannhet, rettferd, fred, tro, frelse, Guds Ord, bønn 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar