lørdag 16. januar 2016

Rom.8

Du kan lese hele kapitler her

Overskriften er "lev et liv i Ånden", og er blant de mest leste tror jeg - i alle fall i mitt miljø. "Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus... osv" Fantastiske, trøstefulle og forløsende ord. Rett og slett.

"Dersom Kristus bor i dere, er nok kroppen død på grunn av synden, men ånden er levende fordi dere er rettferdige for Gud. Han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans Ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp, også gi deres dødelige legeme liv ved den Ånd som bor i dere."
Ikke no fiks ferdig sånn med en gang. Men vi er underveis. Gud reiser oss opp, veileder oss og gir liv, virkelig LIV. Dvs, vi er fiks ferdig GUDS BARN, men full modenhet krever litt tid...

I filipperne 3;12 sier Paulus "Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette eller allerede er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus."  Kjenner det verset virkelig gjør meg GLAD!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar