søndag 17. januar 2016

Jobb 35

Elihu fortsetter sin tale i dagens kapittel. Første del minner litt om Petter Dass sin salme "Gud er Gud om alle mann var døde, Gud er Gud om alle land lå øde"

Elihu sier at Gud er den han er - enten vi viser rettferdighet eller synd. Det er jo menneskene våre liv rammer.

Et undrende ord skriver han også

Folk klager over alle som undertrykker,
        og roper om hjelp mot mektige stormenn.
   
10 
Men ingen spør: «Hvor er Gud, min skaper,
        han som lar lovsang lyde om natten,
   
11 
som lærer oss mer enn markens dyr
        og gjør oss klokere enn himmelens fugler?»


samt et som er ganske kjent;

14  Selv når du sier at du ikke ser ham,
        ser han din sak. Bare vent på ham!(refleksjoner fra 2019 her)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar