onsdag 24. mai 2023

Skap i meg et rent hjerte

  12 Gud, skap i meg et rent hjerte,
 gi meg en ny og stødig ånd!

  14 Gi meg igjen gleden over din frelse,
          hold meg oppe med en villig ånd!

18 For du har ikke glede i slaktoffer,
          mitt brennoffer bryr du deg ikke om.
   
 19 
Offer for Gud er en sønderbrutt ånd.
          Gud, du forakter ikke et knust og nedbrutt hjerte
.

Disse versene fra salme 51 har jeg ofte sitert i forbindelse med bønn. Velkjente vers for meg, men jeg har ikke tenkt over i hvilken sammenheng de står. Det forteller salmen i starten
En salme av David,  2 da profeten Natan kom til ham etter at han hadde vært hos Batseba.
Davids ord er virkelig bygd på hjertets erfaringer.

Han som gransker hjerter - han er ikke først og fremst ute etter å finne feil, nei lede på rett vei til vårt best er målet. Omvendelse når vi har feilet.

Takk Jesus, for Din nåde!

          

1 kommentar: