fredag 13. januar 2023

Jeg elsker - fordi Han elsker meg først

 Dagens kapittel, Jes 58, har klar tale. Om jeg skulle oppsummere, så vil jeg si at Gud peker på hjertet bak våre handlinger. Under faste plaget de seg selv og hang med hodet, samtidig som de var harde og onde mot andre... Gud ser til hjerte. Det er her fasten må komme fra - ikke som regler vi er bunnet av og bare må gjennomføres liksom. For Gud er nestekjærlighet viktigere enn å gjennomføre ritualer..

Dette kapitlet viser også hvem Gud er. Han som lengter MER etter våre hjerter enn etter våre handlinger. Betyr det at vi kan la alle handlinger fare? Nei, det betyr at vi må revurdere våre intensjoner tenker jeg. Gud ønsker en personlig relasjon til deg og meg - fra hjerte til hjerte. Er det ikke stort?!

Jeg tenker også at kapitlet viser at det er viktigere å tenke på andres ve og vel, enn hele tiden være opptatt av meg selv og mine behov. Begge deler er selvsagt viktig. Jesus sa vi skulle elske vår neste som oss selv - men det er så viktig å ikke bli hengende fast i bare jeg, meg og mitt.

Og når vi nevner dette med å elske vår neste. Jesus sa det i denne rekkefølgen "Elske Gud av hele mitt hjerte, og min neste - som meg selv" :-D Gud gjør det ikke fordi han er ego (det viser JESUS at Han ikke er!!) Det handler om at Han vet hvor avhengig vi er av Hans nåde og kraft. Jo mer jeg søker Ham, jo mer har jeg å gi til andre - som igjen styrker meg. I dag velger jeg å dele hele kapitel Jes 58, for dette var verdt å lese flere ganger. 

Rett faste er å vise barmhjertighet
1Rop av strupen, spar ikke! Oppløft din røst som et horn og forkynn for mitt folk dets overtredelse og for Jakobs hus dets synder! 40:9. 62:6. Esek 3:18. Hos 8:1. Mika 3:8. 2Meg spør de dag for dag, de krever å få vite mine veier. Som om de var et folk som har gjort rettferdighet og ikke forlatt sin Guds lov, krever de av meg rettferdige dommer. De vil at Gud skal komme nær til dem. Mal 2:17. 3:1,5. Matt 15:8. 3Hvorfor faster vi, og du ser det ikke? Hvorfor plager vi vår sjel, og du akter ikke på det? - Se, på den dagen dere faster, gjør dere som dere lyster og utbytter arbeidsfolkene deres. Jer 14:12. Mal 3:14. Luk 18:12. 4Se, for å trette og strides faster dere, for å slå med ugudelighets neve. Dere faster ikke slik nå at deres røst kan bli hørt i det høye. 5Er dette den fasten jeg finner behag i, en dag når et menneske plager sin sjel? At en bøyer sitt hode som et siv og reder sin seng i sekk og aske - kaller du det en faste og en dag som behager Herren? Sak 7:5. 6Er ikke dette den fasten jeg finner behag i, at dere løser ugudelighets lenker, sprenger åkets bånd, slipper undertrykte fri og bryter hvert et åk? Jer 34:9. 7Er det ikke dette at du bryter ditt brød til den som sulter, og lar hjemløse stakkarer komme i hus - når du ser en naken, at du da kler ham, og at du ikke drar deg bort fra dem som er av ditt eget kjøtt og blod? Job 31:19. Esek 18:7. Matt 25:35 ff. Apg 20:35.Rom 12:13.
Herren hører den oppriktiges bønner
8Da skal ditt lys bryte fram som morgenrøden, og din legedom snart spire fram. Din rettferdighet skal gå fram for ditt åsyn, og Herrens herlighet skal danne din baktropp. 52:12. Sal 37:6. 85:14. 9Da skal du påkalle Herren, og han skal svare. Da skal du rope, og han skal si: Se, her er jeg! Når du får bort hvert åk iblant deg og lar være å peke fingrer og tale ondt, 30:19. 57:4. 65:24. Sal 145:18. Jer 29:13.
10når du tar fram til den sultne det som du selv har lyst til, og metter den lidende sjel, da skal ditt lys opprinne i mørket, og din natt skal bli som midt på dagen. Sal 97:11. 112:4. 11Herren skal lede deg hele tiden. Han skal mette deg midt i ødemarken, og dine ben skal han styrke. Du skal bli som en vannrik hage, som et kildevell der vannet aldri svikter. 12Sønner av deg skal bygge opp igjen ruinene fra gammel tid. Grunnvoller som har ligget der fra slekt til slekt, skal du gjenreise. Og de skal kalle deg den som murer igjen murbrudd og setter veier i stand, så folk kan bo i landet. 61:4. Amos 9:14. 13Når du holder din fot tilbake på sabbaten, så du ikke driver ditt yrke på min hellige dag, og du kaller sabbaten en lyst, kaller Herrens hellige dag ærverdig, og du ærer den, så du ikke går dine egne veier, ikke gjør din gjerning eller fører tomt snakk - 56:4. 2Mos 31:16,17. 14da skal du glede deg i Herren, og jeg vil la deg fare fram over landets høyder og la deg nyte Jakobs, din fars arv. For Herrens munn har talt. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar