onsdag 23. november 2022

Gjør min sjel vakker

 "Skjønnheten kommer innefra" er et uttrykk vi har hørt i blant. Kong Salomo sa det litt humoristisk "Som en gullring i et grisetryne er en vakker kvinne uten vett" - kanskje litt annet tema (ler) men det fikk meg i alle fall til å tenke på at den ytre skjønnheten ikke kan skjule hva som er på innsiden. Mens en vakker innside derimot, kan få hvem som helst til å være vakker også på utsiden.

"Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer" sier også Salomo "for livet går ut fra det
Innsiden gjenspeiler hvem du er.

I 1.Peter 3 sier Peter dette;

3 Deres pryd skal ikke være den utvortes - hårfletninger og påhengte gullsmykker eller fine klær, 4 men hjertets skjulte menneske, med den uforgjengelige prydelse - en mild og stille ånd, som er dyrebar for Gud. 5 For slik smykket de hellige kvinnene seg i tidligere tider, de som satte sitt håp til Gud. 

I Rom 12 sier Paulus;

Ved Guds barmhjertighet formaner jeg dere, brødre, til å bære legemet fram som et levende og hellig offer som er til Guds behag. Det skal være deres åndelige gudstjeneste.  2 Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til hans behag, det fullkomne.

Det gode, det som er til Hans behag, det fullkomne.
Det ble nesten vanskeligere og vanskeligere... Hvem klarer å være fullkommen?
Det gode er likevel at det er en prosess, der Gud selv arbeider i meg. 

Som 2.Kor 4 sier;
16 Derfor mister vi ikke motet. Og selv om vårt ytre menneske går til grunne, så fornyes vårt indre dag for dag.

Roland Utbult synger en bønn "Gjør min sjel vakker" Det blir også min bønn i dag!Du som gir blomstene gylne farger 
Som lar solen belyse vår verden 
Du som vil hvert menneske vel 
Gjør min sjel vakker 

Du som har skapt fuglenes sang
 
Som jeg kan vekkes av i en soloppgang 
Du som finns i glede og sorg 
Gjør min sjel vakker 

Over berg, gjennom dal,
går et menneskes vei
 
Vi møter ytre og indre krav, 
men ingen behøver bære sine byrder selv 

Du som forener himmel og jord
 
Som skaper skjønnhet der smerten bor 
Lær meg å håndtere min egen situasjon 
og gjør min sjel vakker 

Du som gjør havet spennende og rikt 
Og som forvandler vann til vin 
Jeg ber deg bare om ett mirakel til; 
Gjør min sjel vakker. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar