tirsdag 20. september 2022

Gode råd fra både Salomo og Paulus

 Ord 17 i dag, og Salomo skriver bl.a.

1 Et tørt stykke brød i ro og fred

er bedre enn festmåltid med trette i huset. 

Sant det - omgivelser og stemning har mye å si... 

3 Sølv blir smeltet i en digel

og gull i en smelteovn,

men hjertene er det Herren som prøver. 

Jeg tenker også at det i alle disse tilfellene blir det formet noe helt nytt :-)

9 Den som dekker over skyld, legger vinn på vennskap,

den som farer med sladder, skiller venn fra venn. 

22 Glede i hjertet gir god helse,

mismot tærer på marg og ben. 


Også Paulus har gode råd i akkurat denne kategorien der han oppmuntrer til glede i filipperne 4;4

4 Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere! 5 La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær! 6 Vær ikke bekymret for noe! Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk! 7 Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.

8 For øvrig, brødre: Alt som er sant, alt som er edelt, rett og rent, alt som er verd å elske og akte, all god gjerning og alt som fortjener ros, legg vinn på det! 

Jeg hørte litt om akkurat dette i helgen. Det er en glede som holder, også gjennom vanskelige dager. Det går an, midt i en sorg eller smerte, å kjenne glede og ro på innsiden. Glede over å tilhøre Ham som har omsorg for oss. Salme 23 er en nydelig beskrivelse av dette. Paulus som skriver om dette, var selv en svært prøvet mann! Og likevel kjente han på denne gleden og takknemligheten. 

Jeg fikk lyst til å sitere salme 23 som dagens takkebønn og lovsang.

        Herren er min hyrde,

        jeg mangler ingen ting.

     2 Han lar meg ligge i grønne enger;

        han fører meg til vann der jeg finner hvile,

     3 og gir meg ny kraft.

        Han leder meg på de rette stier

        for sitt navns skyld.

     4 Selv om jeg går i dødsskyggens dal,

        frykter jeg ikke for noe vondt.

        For du er med meg.

        Din kjepp og din stav, de trøster meg.

     5 Du dekker bord for meg

        like for øynene på mine fiender.

        Du salver mitt hode med olje,

        mitt beger flyter over.

     6 Bare godhet og miskunn

        skal følge meg alle mine dager,

        og jeg får bo i Herrens hus

        gjennom lange tider.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar