søndag 18. september 2022

Dagens utfordring

I Fil 2 åpner Paulus med en formaning;

1 Når det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, og så sant det finnes medfølelse og barmhjertighet, 2 så gjør nå min glede fullkommen: Vis enighet, stå sammen i kjærlighet, vær ett i sjel og sinn. Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på deres eget beste, men på de andres. Vis det samme sinnelag som Kristus Jesus!

Tenk så godt når det fungerer slik! Det er ikke enkelt, men det er faktisk mulig. Når vi lar oss prege av JESUS, så vil dette vokse fram. 
Vis samme sinnelag som Kristus Jesus sier Paulus, og forteller videre hvem Han er;

6 Han var i Guds skikkelse,

men så det ikke som røvet gods

å være Gud lik.

7 Han gav avkall på sitt eget,

tok på seg en tjeners skikkelse

og ble mennesker lik.

I sin ferd var han som et menneske;

8 han fornedret seg selv

og ble lydig til døden, ja, korsets død. 

9 Derfor har Gud høyt opphøyet ham

og gitt ham navnet over alle navn, 

10 for at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn,

i himmelen, på jorden og under jorden,

11 og hver tunge bekjenne:

Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære! 


Jeg skrev at det var mulig, men nå kjenner jeg at malen ble veldig høy.. Kjære Gud! Når jeg ser hva Du har gjort for meg, og ber meg følge Deg - hva kan jeg gi tilbake?
Tenk at Gud lengter etter samfunn med deg og meg. Det er vårt hjerte og vårt nærvær Han ønsker.
Herre, jeg ber, fortsett å forme meg, så jeg kan bli mer lik Deg. Jeg vet det fortsatt er mye jeg må endre. Mye jeg fortsatt må øve på. Takk for Din nåde!

Paulus fortsetter;

arbeid på deres frelse med frykt og beven! 13 For det er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre etter hans gode vilje. 14 Gjør alt uten misnøye og innvendinger, 15 så dere kan være uklanderlige og rene, Guds barn uten feil, midt i en vrang og fordervet slekt. Dere skinner blant dem som lys i verden 16 og holder fast på livets ord

Jeg takker Deg Herre, for at Du vil forme meg etter Din vilje. Måtte jeg alltid være mottagelig for det! Så jeg kan være "lys i verden" og holde fast ved livets Ord.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar