fredag 3. september 2021

Salme 140-142

 Det er tydelig at David kjemper i dagens første salme, og han roper til Gud.

 7 Jeg sier til Herren: Du er min Gud,
        lytt til min inderlige bønn!
   
  8 Herre Gud, min sterke frelser,
        du verner mitt hode på stridens dag.

Du verner mitt hode på stridens dag - det er jo der mye av kampen foregår også! Minner meg om noe Paulus skriver i Filip 4;7

"Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus".

David fortsetter sin bønn i den neste salmen, og han har tabernaklet i tankene når han ber :-)

Herre, jeg roper til deg.
        Skynd deg og hjelp meg!
        Lytt til min røst når jeg roper til deg!
   
  2 La min bønn få gjelde som røkelse for deg,
        mine løftede hender som offer om kvelden.

Så fortsetter han med en viktig bønn jeg gjerne blir med på i dag (ja for framtiden også;

 3 Herre, sett vakt for min munn,
        vokt mine leppers dør!

For som Salomo så viktig underviser om i Ord 18;21

 21 Tungen har makt over død og liv,
        og de som gjerne bruker den, får nyte dens frukt.

Som konge var David stadig utsatt for både fiender og fare. David både sang og ba sine bønner til Gud. Det at vi ser mange av dem skrevet ned, viser at dette var livet til David, dette nære forholdet til Gud.

8 Ja, Herre, mine øyne er vendt mot deg,
        jeg tar min tilflukt til deg.
        La ikke mitt liv forspilles!
   
  9 Bevar meg fra snaren de setter for meg,
        fra ugjerningsmennenes feller!
   
 10 La de gudløse gå i de garn de setter,
        mens jeg går trygt forbi.

og fra den siste salmen;

  6 Jeg roper til deg, Herre,
        og sier: Du er min tilflukt,
        min lodd i de levendes land.

Herre, i dag vil jeg takke for David og det han lærte oss! Så mange av hans salmer har blitt gode for oss, og hjelper oss i bønn. Jeg ber med Davids salmer i dag, og legger dagen i dine hender.

Jeg ber også for mine der ute, og dagen de skal møte i dag. Takk at du er der, selv om de ikke helt tror på deg... Jeg tror på deg, og at Du er der og beskytter, bevarer og gir Ord i rette tid.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar