søndag 12. september 2021

Åp 22

 Engelen viste meg nå en elv med livets vann, klar som krystall. Den springer ut fra Guds og Lammets trone.   2 Midt mellom byens gate og elven står livets tre, fritt til begge sider. Det bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet er til legedom for folkene.  3 Det skal ikke lenger finnes noe som er under forbannelse. Guds og Lammets trone skal være i byen, og hans tjenere skal tjene ham.  4 De skal se Guds åsyn, og hans navn skal være på deres panner.  5 Natt skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Gud Herren skal lyse over dem. Og de skal herske i all evighet.

Vi har kommet fram til bibelens siste kapittel. Bibelen starter med skapelsen av vår jord og himmel, og avslutter med Guds nye jord og himmel :-D

Vi mennesker prøvde å ta vare på "vår egen" jord, men det ser vi jo allerede at vi ikke klarer. Men når Guds nye jord og himmel kommer, da skal all ondskap ha fått sin dom (v.12)

Det er stort syntes jeg, å tenke på at Johannes som så på seg selv som den disippel Jesus hadde kjær, var den som fikk oppleve denne åpenbaringen. Så stort det må ha vært for ham? 

8 Jeg, Johannes, er den som hørte og så alt dette. Da jeg hadde hørt og sett det, kastet jeg meg ned for føttene til den engelen som hadde vist meg dette, og ville tilbe ham.  9 Men han sa til meg: «Gjør ikke det! Jeg er en tjener sammen med deg og dine brødre profetene og dem som tar vare på ordene i denne boken. Gud skal du tilbe!» 

Jeg kan forstå at denne engelen var stor i hans øyne - tenk at denne engelen så på Johannes som likeverdig :-D I både jord og himmel er det bare én vi skal tilbe - Gud alene!

Jeg velger å avslutte med Ordene som avslutter hele bibelen. Heldigvis er det ikke bare slutten - men begynnelsen på det nye.

13 Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden. 14 Salige er de som vasker sine klær, så de får rett til å spise av livets tre og gå gjennom portene inn i byen. 15 Men utenfor er hundene og trollmennene og de som driver hor, drapsmennene, avgudsdyrkerne og alle som elsker løgn og taler løgn.
   
 16 Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne for dere om dette i menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne.» 17 Ånden og bruden sier: «Kom!» Og den som hører dette, skal si: «Kom!» Den som tørster, skal komme, og den som vil, skal få livets vann for intet.
   
 18 Jeg sier til enhver som hører ordene i denne profetiske bok: Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plager som det er skrevet om i denne bok; 19 og om noen tar bort noe av ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta fra ham hans del i livets tre og i den hellige by, som det er skrevet om i denne bok.
   
 20 Han som gir dette vitnesbyrd, sier: «Ja, jeg kommer snart.» Amen. Kom, Herre Jesus!
   
 21 Vår Herre Jesu Kristi nåde være med alle!Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar