onsdag 12. mai 2021

Salme 113 - 115

 Tre små salmer som velsigner Gud for den Han er.

Halleluja!
          Syng lovsang, Herrens tjenere,
          pris Herrens navn!
          
   
  2 Velsignet være Herrens navn,
          fra nå og til evig tid!
          
   
  3 Der sol går opp og sol går ned,
          skal Herrens navn være lovet.
          
   
  4 Herren er opphøyd over alle folkeslag,
          hans herlighet er høyere enn himmelen.
          
   
  5 Hvem er som Herren vår Gud,
          han som troner i det høye
          
   
  6 og ser i det dype
          – hvem i himmelen, hvem på jorden?
          
   
  7 Han reiser den svake opp av støvet
          og løfter den fattige fra dyngen.
          
   
  8 Han gir dem plass blant stormenn,
          de store i sitt folk.
          
   
  9 Den barnløse lar han bo i huset
          som lykkelig mor til en barneflokk.
          Halleluja!

Husker dette siste verset spesielt godt, for det ble lest til ære for et misjonærpar som selv ikke hadde barn. Men som misjonærer hadde de ledet mange til frelse - så åndelig sett hadde de foreldre til en stor "barneflokk" Verset passet dem så godt!

Den neste salmen er en lovsang om undere som hendte da de ble ledet ut av Egypt.

Da Israel dro ut av Egypt,
          Jakobs hus fra et fremmed folk,
          
   
  2 da ble Juda hans helligdom
          og Israel hans rike.
          
   
  3 Havet så det og flyktet,
          Jordan snudde og rant tilbake.

Den siste salmen tar opp hvor tomme og livløse avgudene er. 
Da er det noe helt annet med den levende Gud! Han er verd all ære.

Ikke oss, Herre, ikke oss,
          gi heller ditt navn ære,
          du som er kjærlig og trofast.

Herre, i dag vil vi be for ditt folk som du en gang reddet ut av Egypt. Du ser den nød mange av dem opplever i dag! 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar