mandag 17. februar 2020

1.Kong 11

Dagens kapittel er ett av de virkelig triste! Ikke lett å forstå heller. Tenk at Salomo, som hadde så sterk tro, og som fikk visdom i gave fra Gud - at han ikke holdt helt til mål?
Han fikk mye av Gud, og han ga mye også. Han underviste om hvor viktig det var å virkelig ta vare på både tro og hjerte. 
Han hadde en svakhet som han antagelig ikke så alvoret i før det var for sent...

Kong Salomo elsket mange utenlandske kvinner foruten faraos datter, kvinner fra Moab, Ammon, Edom, Sidon og hetittenes land.  2 De hørte til de folkene Herren hadde talt om da han sa til israelittene: «Dere skal ikke blande dere med dem, og de ikke med dere. Ellers kommer de sikkert til å vende hjertene deres til sine guder.» 

Og det var akkurat hva som hendte. Hvordan klarte de å vende det sterke hjerte bort fra Gud...? Jeg antar at en av grunnene kan være at Salomo ble grådig... for han hadde ikke bare én utenlandsk kone. Han hadde mange. 

Disse kvinnene holdt Salomo seg til, og dem elsket han.  3 Han hadde sju hundre koner med fyrstelig rang og tre hundre medhustruer, og de førte hans sinn på avveier. 

Det jeg syntes er mest trist oppi det hele, er at jeg ikke kan se at Salomo vendte om. Jeg håper jo at han gjorde det.

For så sier Herren, Israels Gud: Jeg vil rive riket ut av hendene på Salomo og gi deg de ti stammene. 32 Bare den ene stammen skal han få ha for min tjener Davids skyld og av hensyn til Jerusalem, den byen jeg har utvalgt blant alle Israels stammer.

Salomo måtte møte konsekvensen av valgene han hadde tatt. Men takket være si far Davids bønner (som fortsatt virket, lenge etter hans død :-) ) så tar Gud vare på Salomo. Så dagens oppmuntring midt i et trist kapittel, er å fortsette å be for barna dine, for familie og venner. 
Herre, i dag legger jeg mine barn i dine hender. Måtte du ta vare på dem gjennom hele livet deres. Åh som jeg ønsker at de skal få smake og se at Du ER Gud, og ta imot Deg i tro. 

Jeg har også lyst til å ta med Salomos egne, viktige råd fra Ord 4;

20 Lytt til det jeg sier, min sønn,        vend øret til og hør mine ord! (Hør Guds Ord)
   
 21 Slipp dem aldri ut av syne,
        bevar dem dypt i ditt hjerte!
   
 22 For de gir liv til den som finner dem,
        og helsebot for hele kroppen.
   
 23 Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer,
        for livet går ut fra det.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar