mandag 22. oktober 2018

Satt i himmelen med Kristus

(Del 20 i bibelleseplanen "Hvem jeg er i Kristus")

Ef.2
4Men Gud er rik på miskunn. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, Rom 5,8 5gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre synder. Av nåde er dere frelst. Joh 5,21; Rom 6,3ff; Kol 2,13 6I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. 7Slik ville han i de kommende tider vise sin uendelig rike nåde og sin godhet mot oss i Kristus Jesus. 

Kol.3
1Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Rom 6,3f; Kol 2,12; Sal 110,1; Apg 2,33+ 2La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Matt 6,20.33+ 3Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Rom 6,2; 2 Kor 5,14 4Men når Kristus, vårt liv, åpenbarer seg, da skal også dere åpenbares i herlighet sammen med ham.

Heb.12
1Da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge bort alt som tynger, og synden som så lett henger seg på oss, og holde ut i det løp som er lagt opp for oss, 1 Kor 9,24; Fil 3,12ff2med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde i vente, tålte han korset uten å bry seg om vanæren, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. 2,10+; Fil 2,6ff; Hebr 8,1+ 3Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse.


Satt i himmelen med Kristus... jeg må innrømme at jeg ikke helt klarte å gripe denne. Men bibelteksten fra Kol.3 fortalte en del, så jeg valgte å utheve den. Å være "I Kristus" og "satt i himmelen med Kristus" er kanskje noe av det samme...? Hva tenker du?

Jesus, takk for at du er foran meg, bak meg, ved siden av meg, over meg og under meg :-D Som David sier i salme 139 
  5 Bakfra og forfra omgir du meg,
        du har lagt din hånd på meg.
   
  6 Det er for underfullt til å skjønne,
        det er så høyt at jeg ikke kan fatte det.2 kommentarer:

 1. Det å være satt med ham i himmelen er en fortsettelse av ai døde MED han i omvendelsen, ble begravet MED han i dåpen, og oppstod MED han ved å få den Hellige Ånd. Det at vi er satt MED han i himmelen betyr også at vi SKAL regjere MED han.....

  At Jesus har satt oss med ham i Himmelen har også en dypere betydning:
  Hva betyr det at Jesus har satt seg ved Faderens høyre hånd?
  1) At han er ferdig. Det er fullbragt
  Hvis vi er satt MED ham betyr det at alt er ferdig for oss. Han har gjort det
  2)At han hviler. Å sette seg ned er for å hvile
  Hvis vi er satt MED ham betyr det at vi er kommet inn i hans hvile
  3) At han har all makt. Guds høyre hånd representerer Guds allmakt og styrke
  Hvis vi er satt MED ham betyr det at vi har fått del i hans makt og styrke. Jeg kan gjøre ALT I ham som styrker meg
  4) At han har seiret. Den Kongen som satt seg på tronen etter en kamp var han som hadde seiret
  Hvis vi er satt MED ham betyr det at vi er mer enn seierherrer MED han som har elsket oss
  5) Kongen satt på tronen for å motta herlighet og ære. For å vise sin herlighet
  Hvis vi er satt MED ham betyr det at vi har fått del i hans herlighet. Som Jesus bad: Far herligjør dem med den herlighet jeg hadde med deg......

  SvarSlett
 2. Så bra. Tusen takk for at du delte!

  SvarSlett