tirsdag 8. mai 2018

Joh 17

Det er et sterkt kapittel i dag - jeg visste det allerede før jeg begynte. Joh.17 er et kjent kapittel der Jesus ber for sine - både de han har der og da, og oss som kommer etter.

Far, timen er kommet. La din Sønn bli forherliget, så Sønnen kan forherlige deg.  2 For du har gitt ham makt over alt som heter menneske, for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham.  3 Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus.

 13 Nå kommer jeg til deg. Men dette sier jeg mens jeg er i verden, for at de kan eie min glede i fullt mål. 14 Jeg har gitt dem ditt ord. 
Fantastisk :-) Takknemlig!

Så kommer den sterke slutten, som blir min bønn i dag. Jeg kjenner både glede, sorg og lengsel må jeg innrømme. Glede over det Han har gitt og fortsatt gir, sorg over enheten som ofte mangler blant oss, og lengsel etter mer enhet og kjærlighet så verden virkelig kan SE hvem Han er!

20 Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg21 Jeg ber at de alle må være ett, likesom du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. 22 Jeg har gitt dem den herlighet du har gitt meg, for at de skal være ett, likesom vi er ett: 23 jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da vil verden skjønne at du har sendt meg, og at du har elsket dem slik du har elsket meg. 24 Far, jeg vil at der jeg er, skal de som du har gitt meg, være hos meg, så de får se min herlighet, som du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. 25 Rettferdige Far, verden har ikke kjent deg, men jeg har kjent deg, og disse vet nå at du har sendt meg. 26 Jeg har kunngjort dem ditt navn og skal gjøre det igjen, for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem, og jeg selv kan være i dem. 

Herre, i dag ber jeg virkelig for din kirke! For alle dine som er spredd rundt om i verden - ja også spredd rundt i ulike kirkesamfunn. Hjelp oss å finne denne viktige enheten i DEG. Jeg tror dette handler om noe dypere og mer viktig enn å være enige i alt... Det handler om å SE DEG.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar