fredag 4. mai 2018

Joh 16

Dette har jeg sagt for at dere ikke skal bli ført til fall.  2 De skal utstøte dere av synagogen. Ja, det kommer en tid da enhver som slår dere i hjel, skal tro at han utfører en tjeneste for Gud.  3 Det skal de gjøre fordi de verken kjenner Faderen eller meg.  4 Dette har jeg sagt dere for at dere, når den tiden kommer, skal huske at jeg sa det.

Dette er åpningen av dagens kapittel. Tenk for en start de hadde, på sin trosreise! Bare det å bli kastet ut av synagogen var forbundet med skam (det så vi bl.a i kap 9, den blinde tiggerens familie turte ikke å støtte sin sønn i hans sterke opplevelse - av frykt for å bli kastet ut) I tillegg kunne de bli slått ihjel for sin tro skyld. 

Tenk da hvor sterkt det må ha vært, det de fikk av Jesus - siden de likevel valgte å følge Ham!
Heldigvis ga Jesus dem mer enn disse dystre framtidsutsiktene.
 7 Men jeg sier dere sannheten: Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da kan jeg sende ham til dere.  8 Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva som er synd, rett og dom: 9 Synden er at de ikke tror på meg, 10 retten får jeg, fordi jeg går til Faderen så dere ikke lenger ser meg, 11 dommen er at denne verdens fyrste er dømt.
   
 12 Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. 13 Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og kunngjøre dere det som skal komme. 14 Han skal forherlige meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.


Jeg kjenner takknemlighet til disse menn og kvinner som sto støtt gjennom den lidelse de måtte igjennom for sin tro. De er grunnen til at vi i dag har fått del i deres tro. 
Jeg kjenner også takknemlighet for friheten vi har i vårt land, til å tro på Jesus.
Men aller mest kjenner jeg takknemlighet for talsmannen, som også er sendt til deg og meg. Gjennom dette blir Jesus åpenbart. Jeg kan ikke helt forstå det, men jeg velger å gripe det i tro. DU er her Jesus, gjennom talsmannen i våre hjerter. Min bønn i dag er at talsmannen skal åpenbare mer av Deg, så jeg ser. For jeg vet at jeg bare ser en liten del av hvem Du er. Du er STOR, større enn jeg klarer å fatte. Takk for at jeg får tilhøre deg. 

Jeg har også lyst til å be deg om å være ekstra med denne helgen...
Jeg smiler litt, for om jeg er ærlig, så er det slik at noen dager klarer jeg meg virkelig selv. Som om jeg ikke trenger ekstra kraft liksom. Mens andre dager er jeg helt avhengig av en din kraft, noe som gjør meg sterk. Ja - sånn kan jeg føle det. Men sannheten er at jeg trenger Deg HVER DAG. Og Du er akkurat det. HER hver dag :-D Halleluja.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar