tirsdag 20. februar 2018

Salme 112

Dagens lille salme har overskriften "Salig er den som frykter Herren" Her handler det ikke om "å være redd for" - det handler mer om respekt og kjærlighet. 5.Mos 10 sier;

12 Og nå, Israel, hva krever Herren din Gud av deg? At du skal frykte Herren din Gud, så du går på alle hans veier og elsker og tjener Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel, 13 og at du skal holde Herrens bud og forskrifter som jeg gir deg i dag, for at det kan gå deg vel.

Og dagens salme sier;
Halleluja!
        Salig er den som frykter Herren
        og har sin store glede i hans bud!


Videre forteller salmisten om sterk tro, også i sterk motstand...
 7 Han er ikke redd for onde rykter,
        hans hjerte er fast, han stoler på Herren.
   
  8 
Hans sinn er rolig og uten frykt (uten å være redd...)


Jeg har tro og tillit til Gud, men om jeg klarer det uten å være redd i tøffe situasjoner...? Ikke helt.. Men salmisten har i alle fall et godt poeng. Jeg har store muligheter til å være så trygg i min tro. Jeg trenger ikke være redd. Jeg er i Guds hender, og Han tar seg av meg i alle situasjoner.

Kjære Gud - du ser dagens situasjon, ikke minst i vår kirke. Herre jeg ber for den! Jeg tror at du fortsatt har en plan og et ønske for den. Måtte du styrke og hjelpe de som blir med å bygge den. Jeg ber om hjelp til å se hva du vil! Hjelp oss å ta de rette stegene. 

Det er godt å tenke på at din kirke er mer enn vår lille kirke her på vårt hjemsted. Du har en stor kirke som strekker seg over hele landet - ja over hele verden. Åh Herre, jeg ber for den!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar