onsdag 7. februar 2018

Josva 1

Dagens kapittel åpner slik;
5 Så lenge du lever, skal ingen kunne stå seg mot deg. Jeg vil være med deg, likesom jeg var med Moses. Jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke.  6 Vær modig og sterk! For du skal hjelpe dette folket til å vinne det landet som jeg med ed lovte deres fedre å gi dem.  7 Vær bare modig og sterk, og legg vinn på å leve etter hele den loven som Moses, min tjener, bød deg å holde. Vik ikke av fra den, verken til høyre eller venstre, så skal du ha lykke med deg i all din ferd.  8 Du skal alltid ha denne loven på tungen og grunne på den både dag og natt, så du legger vinn på å leve etter alt det som er skrevet i lovboken. Da skal du ha hell med deg hvor du ferdes, og alt skal lykkes for deg.  9 Jeg har jo sagt deg: Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg i all din ferd.

Josva - Moses sin medhjelper. Nå er det han som er leder for folket. Ikke så rent lite å leve opp til, men Gud oppmuntrer ham og gir ham mot og styrke. Han blir også oppmuntret til å "grunne på Ordet", noe som vil gi velsignelse. 


Gud hadde stor tillit til Josva, det hadde også folket.

 17 Likesom vi adlød Moses i ett og alt, slik vil vi adlyde deg. Måtte Herren din Gud være med deg, likesom han var med Moses. 

Jeg syntes også det er sterkt å tenke på at de etter 40 år i ørkenen, nå er sterke og klare til kamp for å innta det nye landet. Det kan det jo bare være Gud som klarer (og det sier jo Ordet også at det er :-) Alt er mulig for Gud. Ja Ordet sier også "alt er mulig for den som tror" (Mark.9;23)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar