mandag 5. februar 2018

Amos 7

Litt annerledes profetord i dag syntes jeg. Gud kommer med sine domsord over Israel, og Amos går i forbønn for dem. Da endrer Gud sine dommer. 

 «Tilgi, Herre Gud!
        Hvordan kan Jakob berge livet,
        han som er så liten?»
   
  3 Da endret Herren sitt forsett.
        «Det skal ikke skje,» sa Herren.


Dette gjentar seg, men tredje gang Gud kommer med en dom, går Amos og profeterer dette. Det blir ikke godt mottatt (v.13) noe som får konsekvenser (v.17)

Enda en gang får vi se at BØNN kan FORANDRE. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar