tirsdag 23. januar 2018

Salme 107

Dagens salme er en nydelig lovsang.

Pris Herren, for han er god,
          evig varer hans miskunn.


Den er et vitnesbyrd over hva Gud har gjort gjennom lange tider. I starten tenkte jeg at jeg ganske ofte finner salmer og vitnesbyrd som tar fram gammel historie på godt og vondt. Hva med å legge deg gamle bak seg, og se framover..? (Jes.43;18)

Jeg tror faktisk det går an å gjøre begge deler. Det er viktig å lære av det som har vært. Å legge det bak seg er nok ikke det samme som å glemme det som har vært. Det er nok mer det å ikke bli værende i fortiden i form av bitterhet og andre vonde følelser. Ting trenger å leges. Men siden kan fortiden være en lærdom, ja til og med visdom :-D

Denne salmen tar fram flere ting som gikk feil, samtidig som den viser hvordan Guds nåde hjalp dem ut av det.

 13 Da ropte de til Herren i sin nød,
          og han berget dem ut av trengslene.


Det var forresten et par vers som fikk meg til å tenke på at Jesus, da han stilte stormen (Matt 8) virkelig viste hvem han var, Fra dagens salme leser vi;

 28 Da ropte de til Herren i sin nød,
          og han førte dem ut av trengslene.
          
   
 29 Han fikk stormen til å stilne,
          og bølgene la seg.
          
   
 30 Da det stilnet, ble de glade.
          Han førte dem i havn der de ville.


Salmen avslutter sitt vitnesbyrd med dette; 
43 Den som er vis, skal ta vare på dette
          og merke seg Herrens miskunn.

Så det jeg kan lovsynge og takke for i dag, er virkelig dette som også klagesangene 3 har tatt fram; 

 21 Men én ting legger jeg meg på sinne,
        derfor har jeg håp:
   
 22 Herrens miskunn er ikke forbi,
        hans barmhjertighet tar ikke slutt.
   
 23 Den er ny hver morgen,
        stor er din trofasthet.
   
 24 Jeg sier: Herren er min lodd,
        derfor står mitt håp til ham.
   
 25 Herren er god mot dem
        som venter på ham og søker ham.
   
 26 Det er godt å være stille
        og vente på hjelp fra Herren.


          

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar