torsdag 18. januar 2018

5.Mos 31

I dagens kapittel står Israel klare for å innta det lovede landet. De har stått klare en gang før, førti år tidligere. Den gang ble de redde over alt de så. Kanskje noen fortsatt er det? Eller kanskje de er mer klar enn noen gang? Moses oppmuntrer dem i alle fall.

 6 Vær modige og sterke! Vær ikke redde og la dere ikke skremme av dem! For Herren din Gud går selv med deg. Han svikter deg ikke og forlater deg ikke.

Så innsetter han Josva som den nye lederen. Moses sitt kall er over. Han har ledet dem hele veien, ut av Egypt og fram til målet. 

Moses har nå lest opp hele loven, og gir påbud om at denne skal leses hvert 7. år som en påminnelse for de som har hørt, og til lærdom for nye generasjoner (v.9-13)

Kapitlet avslutter med at Gud forteller Moses  om framtiden... og den er ikke lys (v.16-21)
Jeg tenker to ting;

  • Det er stort at Gud vet allerede nå, at Israel kommer til å svikte ham. Og likevel kjemper han for dem, og gir dem det han har lovet dem. Dette nye landet. Han kjemper for dem, så de vinner det. 
  • Det er trist at Moses får dette nedslående budskapet nå, da han endelig har kommet til mål med sitt store oppdrag. Men han har i alle fall fullført løpet. Et stort og sterkt løp for Gud først og fremst, men også for Guds folk.

Det er virkelig stort Gud, at du elsker oss, og gir alt for at vi skal få være dine barn - på tross av den du vet vi er.... Du elsker oss, fordi vi er barna dine. Ditt skaperverk. Du lengter etter å lege og veilede oss til det GODE. Fra Efeserbrevet 1 kan vi lese;

 4 I Kristus utvalgte han oss
          før verdens grunnvoll ble lagt,
          til å stå for hans ansikt,
          hellige og uten feil.
          I kjærlighet
          
   
  5 og etter sin egen gode vilje
          avgjorde han på forhånd
          at vi skulle få rett til å være
          hans barn ved Jesus Kristus,
          
   
  6 til lov og pris for hans herlighet og nåde,
          som han overøste oss med
          i ham som han elsker så høyt.
          
   
  7 I ham har vi friheten,
          kjøpt med hans blod,
          tilgivelse for syndene.
          Så rik er Guds nåde,
          
   
  8 
som han har latt strømme over oss 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar