lørdag 25. november 2017

Hosea 8

Dagens kapittel har overskriften "Israel glemte sin skaper"  - og det får konsekvenser. Det kan se ut som om Gud har gitt dem opp, men det vet vi at han ikke har gjort. De er hele tiden i Guds tanker.

Sett hornet for munnen!
        Fienden kommer
        som en ørn over Herrens hus;
        for de har brutt min pakt
        og syndet mot min lov.
   
  2 De roper til meg: «Min Gud!
        Vi kjenner deg, vi israelitter.»
   
  3 Men Israel har forkastet det gode,
        fienden skal forfølge dem.


11 Efraim har laget seg mange altere
        som har fått dem til å synde.
   
 12 En mengde lover har jeg skrevet for dem,
        men de regner dem ikke for sine.


Herre, i dag ber jeg for Israel, ditt folk!
Jeg vil også gjerne be for de som en gang hørte om deg, men som valgte deg bort. Herre, jeg ber om at de ord som en gang ble sådd, skal spire og gi liv. For jeg vet at det er LIV i ditt ORD. 

Det er tunge Ord i dag, men jeg vet at din lengsel etter dem, ligger bak. Din drøm, ditt mål, din plan - er at menneskene skal være hos Deg. Derfor sendte du Jesus til soning for våre synder.

Joh.1 forteller;
12 Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn. 13 De er ikke født av kjøtt og blod, ikke ved menneskers vilje og ikke ved manns vilje, men av Gud.
   
 14 Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.15 Johannes vitner om ham og roper ut: «Det var om ham jeg sa: Han som kommer etter meg, er kommet foran meg, for han var til før meg.»
   
 16 Av hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde. 17 For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar