søndag 19. november 2017

5.Mos 19

"I dag er det bare ren historie" tenkte jeg da jeg leste igjennom dagens historie. Og så reflekterte jeg litt over hva som var den gang - og hva som er nå. Og jammen fikk jeg noe denne gangen også :-D

Det åpnet med et påbud om å ha tre byer der mordere (ved ulykke eller med overlegg..) kunne flykte til. Der ville de ha et slags asyl hvor ingen hadde lov til å ta hevn, som de ellers hadde lov til.. Her var de altså frie, i påvente av en mer rettferdig dom. 

Jeg vet det er en dårlig sammenligning - men jeg tenkte på at Jesus var et slikt fristed for meg. Jeg har syndet, men i Ham er jeg ren.
Det er likevel en vesentlig forskjell. Morderne 
i denne "fri-byen" var ikke frie. De ventet på en dom. Men i Kristus har jeg blitt frikjøpt. Ja, det er virkelig en vesentlig forskjell :-D

Loven i det gamle testamentet var hard. Det ser vi ikke minst i det siste verset;
 21 Du skal ikke vise skånsel. Her gjelder liv for liv, øye for øye, tann for tann, hånd for hånd, fot for fot.

... hårda bud ja ...virkelig! Også tenkte jeg på hva Jesus sa; 
 44 Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, 45 så dere kan være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over dem som gjør rett og dem som gjør urett. 46 Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? 47 Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? 48 Vær da fullkomne, slik som deres himmelske Far er fullkommen.

Det kan se ut som om bibelen motsier seg selv, men jeg tror det var Jesus som viste oss hvem Gud egentlig er. Loven derimot, viser mer hvem vi som mennesker er...


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar