torsdag 9. november 2017

5.Mos 17

Moses fortsetter å ramse opp loven i dagens kapittel, og om konsekvenser dersom den holdes eller ikke holdes.  Det var hårda bud ja.... (v.5-6) men også velsignelse dersom de fulgte den. 

De hadde en domstol med dommere, men i vanskelige saker skulle de rådføre seg med prestene (som jo igjen rådførte seg med Gud) kalt den høyeste domstol.

Til slutt var det en lov for kongen 

 18 Når kongen har satt seg på tronen, skal han få laget en bokrull med en kopi av denne loven, skrevet av etter levittprestene. 19 Han skal ha den hos seg og lese i den så lenge han lever, slik at han kan lære å frykte Herren sin Gud. Og han skal holde fast på hvert ord i denne loven og alle disse forskriftene og leve etter dem,20 så han ikke i sitt hjerte setter seg høyere enn landsmennene sine og ikke viker av fra budet, verken til høyre eller venstre. Da skal han og hans etterkommere ha kongsmakten i Israel i lange tider.

Ser jo den gode hensikten i loven da, selv om konsekvensene ved å ikke holde dem var skremmende.

Begge deler står der, og det er rett å lese det hele. Men jeg kan faktisk velge hva jeg vil fokusere på. Ja, virkelig grunne på det også!

Jeg tenker på Peter som gikk på vannet. Når han fokuserte på Jesus, så gikk han. Når han fokuserte på bølgene så sank han. Det betyr ikke at bølgene ble borte når han så på Jesus. De var fortsatt der, men han ble sterkere av å fokusere på Jesus.

Herre, hjelp meg å fokusere på det gode, på det beste, det som gjør meg sterk. Det gjør ikke at alt det vonde eller vanskelige forsvinner. Men det gjør meg sterk til å takle det. Ja, du gir meg også visdom til å møte det!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar