tirsdag 29. august 2017

Heb 1

I dagens kapittel møter vi teologen Paulus ;-) Det gjør vi kanskje hele tiden, men i dag er det litt mer tydelig. Ofte kan vi lese ting som har med vårt kristenliv å gjøre, hva Jesus har gjort for oss og hvilken betydning det har osv. I dag beskriver han mer hvem Jesus er. 

  8 Men om Sønnen sier han:
        Din trone, Gud, står til evig tid,
        rettferds stav er din kongsstav.
   
  9 Du har elsket rettferd og hatet urett;
        derfor, Gud, har din Gud salvet deg
        med gledens olje framfor dine frender.
   
 10 Og videre:
        Du, Herre, i begynnelsen grunnla du jorden,
        og himmelen er et verk av dine hender.


Kanskje jeg så teologen i dag, fordi dette er en del av teologidebatten for noen.... Hvem er Jesus? Er han Sønnen? Er han Gud? Er han begge deler? Hvor viktig er det å forstå dette?

Jeg velger å ikke streve med dette, men bare ta det imot i tro. Ordet forteller om sønnen - og at sønnen er Gud. Hvem kan forstå det...?
Selv disiplene syntes det var vanskelig 

  8 Da sier Filip: «Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss.»  9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si: Vis oss Faderen? 10 Tror du ikke at jeg er i Faderen og Faderen i meg? De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv; det er Faderen som er i meg og gjør sine gjerninger. 11 Tro meg når jeg sier at jeg er i Faderen og Faderen i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld. (Joh.14)

Et sitat jeg ofte kommer med når dette tema dukker opp, er starten på Johannes evangeliet;

I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.  2 Han var i begynnelsen hos Gud.  3 Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til.  4 I ham var liv, og livet var menneskenes lys. 

Ordet var hos Gud - og Ordet var Gud. Han er begge deler.... umulig å finne en logisk forklaring, derfor velger jeg altså å ta det i mot i tro. JESUS er min frelser og GUD :-D

Refleksjoner fra 2020 her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar