mandag 8. mai 2017

1.Krøn 13

I dagens kapittel ønsker David og hente paktkisten. Han samler hele folket for å høre om de er enige, og de spør også Gud om råd.

I vers 3 kommer det også fram at den i Sauls tid aldri ble nevnt.spurt etter.... Det forteller litt om forskjellen på de to kongene mener jeg. Kong Saul var mer en mann som stolte på seg selv, mens kong David la hele sitt liv i Guds hender. 

Å hente paktkisten betydde mye for David
  8 David og hele Israel danset av all kraft for Herrens ansikt, og de sang til toner fra lyrer og harper, trommer og cymbler og trompeter.

Men så hendte det noe trist. 
 9 Men da de kom til Kidons treskeplass, rakte Ussa hånden ut og tok tak i paktkisten, fordi oksene ble ustyrlige. 10 Da ble Herren brennende harm på Ussa. Han slo ham fordi han hadde rakt hånden ut mot paktkisten, og han døde der for Guds ansikt.

David glede ble brått snudd til frykt, ja han ble opprørt. Han turte ikke ta kisten hjem. 

Kisten var hellig. Jeg forstår at det ordet er mer enn et uttrykk... Hellig er å være helt ren, og intet urent kunne komme nær det..
Gud er hellig - uten Jesus og det han gjorde for oss, kunne vi aldri sett Gud. Det var Gud selv som åpnet en vei til oss.

Ingen kunne ta på paktkisten - men den som var i nærheten (uten å røre ved den) ble velsignet. 
 14 Den ble stående der i tre måneder. Og Herren velsignet Obed-Edoms hus og alt det som hørte ham til

Davids tillit til Gud var helt spesielt. Det var ikke bare slik at David sto på og regnet med at Gud var ved hans side. Nei, han stoppet opp og søkte råd hos Gud før han handlet. Jeg legger også merke til at det ikke bare er David som får det sterke ryktet - hele Israel fikk det.

 2 David skjønte at Herren hadde stadfestet hans kongedømme; for riket hadde nådd høyt i anseelse på grunn av hans folk Israel.

 10 Da bad David Gud om råd: «Skal jeg dra mot filisterne? Vil du gi dem i min vold?» Og Herren svarte: «Dra bare opp; jeg vil gi dem i din vold.»

14 Da bad David Gud om råd igjen, men han svarte: «Du skal ikke følge like etter dem, men ta en omvei så du kommer over dem midt imot bakatrærne. 15 Når du hører lyden av fottrinn over tretoppene, skal du gå til kamp. For da har Gud dratt ut foran deg for å slå filisternes hær.» 16 David gjorde som Gud bød ham, og han slo filisterhæren og forfulgte den fra Gibeon til Geser. 17 Davids ry nådde ut til alle land, og Herren laget det så at alle folkeslag ble redde for ham.

Et tett samarbeid. 
Jeg skal innrømme at jeg ikke kjenner det like tydelig, disse spørsmål og svar som jeg har... men så har jeg heller ikke den posisjonen David hadde (humrer) Når det virkelig trengs, så tror jeg Gud er tydelig. Jeg har i alle fall følt meg både bevart og ledet. Ikke minst når jeg virkelig trengte det.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar