fredag 24. mars 2017

Salme 74

En frimodig bønn i dagens salme. Jeg opplever den som frimodig fordi den ikke bare ber om hjelp, den kommer også med en oppfordring til Gud;

 2 Kom i hu den menighet
        som du vant deg i gammel tid,
        den stammen du fridde ut
        som din eiendom.
        Tenk på Sion-fjellet,
        hvor du har din bolig.
   
  3 Stig opp til de gamle ruiner!
        I helligdommen har fienden ødelagt alt.


Og så kommer salmen med en beskrivelse av den vanskelige situasjonen. Midt i den vanskelige situasjonen vet likevel salmisten hvem han setter sin lit til;
 12 Men du, Gud, er min konge fra gammel tid,
        du som gjør frelsesverk på jorden.


Først har salmisten ramset opp alt det vonde som skjer, men etter v.12 ramses opp alt det mektige Gud har gjort. Som om salmisten vil minne Gud på hvem Han egentlig er :-)

 18 Herre, kom dette i hu
        når fienden driver sin spott,
        og et folk av dårer forakter ditt navn.
   
 19 Gi ikke din turteldue til villdyr,
        glem aldri dine armes liv!
   
 20 Kom i hu din pakt med oss!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar