torsdag 19. mai 2016

1.Kong.12

Hele livet består av valg, flere ganger hver dag. Men av og til er valgene store og vanskelige, og konsekvensene like så. 

I dagens kapittel er det to konger som må ta sine valg. Den første er sønnen til den store kong Salomo, Rehabeam. Det kan ikke ha vært lett å følge i farens fotspor, men kanskje han trodde det ville bli det? Han tar i alle fall lett på de gamles råd, og når de unge kommer med et råd stikk i strid med de gamle, så velger han de unges råd. Det får store konsekvenser (som Gud både visste om og allerede hadde planlagt... (v.24)) Han mister sitt store kongedømme og bare en liten rest står igjen med ham (Juda- og Benjamin-ætten)

Den neste som tok sine valg, var han som ble konge for resten av Israel; Jeroboam. Han var redd for å miste sitt kongedømme igjen, og av den grunn lagde han guder som folket kunne tilbe - ikke fordi han trodde på de nye gudene, nei eneste grunn var å hindre folket i reise til Jerusalem og tilbe Gud der. Han ville lede folket alene.. 

32 Den femtende dagen i den åttende måneden holdt Jeroboam en fest i likhet med den store festen som feires i Juda, og han bar fram offer på alteret. I Betel gjorde han det slik: Han ofret til kalvene han hadde laget, og satte prester fra offerhaugene som han hadde anlagt, til å gjøre tjeneste i Betel. 33 Offeret bar han fram på det alteret han hadde bygd i Betel. Det var den femtende dagen i den åttende måneden, en dag han hadde valgt etter eget hode. Da lot han israelittene holde høytid, og selv steg han opp til alteret for å tenne offerild.

Også dette fikk konsekvenser. Det får vi høre om i neste kapittel.


Herre, jeg ber for dagen i dag og de valg jeg må ta i stort og smått. Minn meg gjerne på at valgene får betydning - også de små.


(Refleksjoner fra 2020 her) Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar