onsdag 13. april 2016

Salme 49

Dette er en av Korah-salmene. Den mangler litt av Davids vanlige optimisme og tillit til Gud. Her beskrives først og fremst mennesket. Minner litt om forkynneren som skriver "Alt er tomhet og jag etter vind" (Fork.1;14)

Det er noe som mangler når det bare snakkes om det menneskelige. Den åndelige dimensjonen utgjør den store forskjellen. 
Som når vi snakker om sjel og kropp - uten ånd... For at vi skal være fullverdige må alle tre sidene tas vare på. Både ånd, sjel og kropp. Det er slik vi er skapt. 

Paulus skriver i 3.Joh.2
 2 Min kjære, først og fremst ønsker jeg at du får være frisk (kropp) og ha det godt (sjel), like godt som du har det åndelig (ånd).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar