lørdag 16. januar 2016

Salme 8

Denne gangen velger jeg å legge inn hele salma - for jeg syntes den er så flott!

Hva er et menneske?

Til korlederen. Etter Gittit.
En Davids-salme.


   
2 Herre, vår Gud, hvor herlig ditt navn
er over hele jorden,
du som har utbredt din prakt på himmelen.
3 Av småbarns og spedbarns munn
har du reist deg et vern mot dine fiender
for å stanse hver motstander som vil ta hevn.
4 Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer,
månen og stjernene som du har satt der,
5 hva er da et menneske, siden du kommer det i hu,
et menneskebarn, siden du tar deg av det?
6 Du gjorde ham lite ringere enn Gud
og kronet ham med ære og herlighet.
7 Du gjorde ham til herre over dine henders verk,
alt la du under hans føtter:
8 Sauer og okser, alle sammen,
ja, også de ville dyr i marken,
9 fuglen i luften og fisken i sjøen,
alt som ferdes på havets stier.
10 Herre, vår Gud, hvor herlig ditt navn
er over hele jorden!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar