søndag 17. januar 2016

Job 37

Dagens kapittel beskriver Gud i skaperverket. Selv om vi i dag vet litt mer om hvordan skaperverket fungerer, så er selve Skaperen STOR!

    14 Lytt til dette, Job!
          Stans og erkjenn Guds under!
        
   
15 
Forstår du hvordan Gud gir skyene påbud
          og lar lyn skyte fram fra dem?
        
   
16 
Forstår du hvordan skyene kan sveve?
          Dette er hans verk, han som vet alt.


Job er fortsatt fortvilet og sitter i et mørke. Syntes det var godt å lese dette bilde;

    21  Nå ser ikke folk lyset,
          det er bare en hvit flekk i skylaget;
          men så kommer vinden og feier skyene bort.
        
   
22 Fra nord kommer et gyllent skjær,
          Guds skremmende lysglans.


Kom til å tenke på et salmevers som sier at Gud lyser opp i mitt mørke (Salme 18;29)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar